Logotype

éolien en mer

Triton

Baltic Sea, outside the coast of Skåne, Suède

Stade
En cours de développ­ement
Emplacement
Baltic Sea, outside the coast of Skåne
Date de demarrage
2030
Production
upp till 7,5 TWh
Capacité
1,4 GW

À propos du projet

OX2 is planning an offshore wind farm off the coast of Skåne, 30 km south of Ystad in Sweden’s economic zone. The wind farm is called Triton. Once in operation, Triton will generate up to 7 THw per annum, which corresponds to almost half of Skåne’s electricity consumption.

In the autumn of 2022, it was announced that Ingka Investments will become a partner in the project. Part of the IKEA sphere, Ingka Investments has high and ambitious climate targets and invests heavily in renewable energy production. Today they own over 2 GW of renewable energy production. OX2 and Ingka are jointly developing the Triton wind farm.

The permit application for the offshore wind farm was submitted to the Swedish government during the winter of 2021/2022. The government then asked the county administrative board (CAB) of Skåne to prepare the application and on June 8, 2023, the CAB announced that they propose that the government grants Triton the permit. Permits needed for grid concession are currently being prepared and are to be submitted early 2024 in order to promptly start delivering large-scale fossil free electricity to the Swedish grid.

More information about the project can be found in Swedish

Pour des informations complémentaires rendez-vous sur le site Suédois Suédois

Faits marquants

Faits marquants du projet

Technologie
éolien en mer
Stade
En cours de développ­ement
Emplacement
Baltic Sea, outside the coast of Skåne
éoliennes
68-129
hauteur
Max 340 m
Date de demarrage
2030
Production
upp till 7,5 TWh
Capacité
1,4 GW
undefined
SE4
Propriétaire
Ingka Investments 49%, OX2 51%

Varför havsbaserad vindkraft?

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion är stort och akut.

Läs mer om OX2 och havsbaserad vindkraft

Visualiseringar

Foto- och videomontage finns tillgängliga från flera utkikspunkter på Skåne.

Här finner du underlagen

Pour en savoir plus

Informations générales
triton@ox2.com

Contacts projet Triton

Chef de projet
Matilda Hagert

0733721643
matilda.hagert@​ox2.com