Logotype

Havsbaserad vindkraft

Triton

Östersjön, utanför Skånes kust, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, utanför Skånes kust
Produktion
upp till 7,5 TWh

Om projekt­et

OX2 planerar en vindpark utanför den skånska kusten, knappt 30 km söder om Ystad i Sveriges ekonomiska zon. Vindparken benämns Triton. Triton förväntas kunna generera upp till 7,5 TWh, vilket motsvarar närmare halva Skånes elkonsumtion.

Under hösten 2022 blev det klart att Ingka Investments går in som delägare i projekt­et. Ingka Investments är en del av IKEA-sfären och har höga klimatmål och investerar stort i förnybar  energiproduktion. Idag har de över 2 GW förnybar produktion i sin ägo.​ OX2 och Ingka Investments utvecklar tillsammans vindparken Triton.

Tillståndsansökan för vindkraftsprojekt­et skickades till regeringen under vintern 2021/2022. Regeringen har bett länsstyrelsen att bereda tillståndsansökan innan sommaren 2023. Ansökan om nätanslutning är även påbörjad för att snabbt kunna börja leverera storskalig fossilfri elproduktion till det Skånska elnätet.

Vad händer nu i projekt­et?

Arbetet med anslutning av vindparken pågår och OX2 har under de vintern 2022/2023 hållit samråd i Skåne län där vi haft möten med Ystad, Sjöbo och Hörby kommun samt arrangerat samråd för allmänheten i de kommuner.na Nu pågår arbetet att bearbeta den information vi fått in under samrådsprocessen. Samtidigt pågår övergripande utredningar av undersökningsområdet där natur- och kulturvärden ska identifieras. Genomförda undersökningar, utredningar och samråd kommer att arbetas in i kommande miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan. WSP bistår OX2 i tillståndsprocessen.

Parallellt med att arbetet med nätanslutningen har OX2 deltagit på evenemang arrangerat av Ystads näringsliv. Vårt mål är att det lokala näringslivet ska vara väl förberedda för att kunna leverera varor och tjänster vid en byggnation av Triton. Mer information om vilka varor och tjänster som behövs vid etablering av vindkraft som ofta kan handlas lokalt finns beskrivet i broschyren "Information till lokalt näringsliv" som du hittar under Dokument nedan.

Mer information om hur Triton kan bidra till storskalig fossilfri elproduktion till elnätet i Skåne kan du hitta i broschyren som också ligger under fliken Dokument, där finns också Tritons vanligaste "Frågor och Svar".

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, utanför Skånes kust
Antal turbiner
68-129
Produktion
upp till 7,5 TWh
Ägare
Ingka Investment 49%, OX2 51%

Varför havsbaserad vindkraft?

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion är stort och akut.

Läs mer om OX2 och havsbaserad vindkraft

Visualiseringar

Foto- och videomontage finns tillgängliga från flera utkikspunkter på Skåne.

Här finner du underlagen

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
triton@ox2.com

Projekt­kontakter för Triton

Projekt­ledare
Lise Toll

+46 76 109 59 33