Logotype

Triton - visualiseringar

Fotomontage

Öppna filerna nedan för att se hur vindparken kommer att se ut från olika ställen på land. Den översta stora bilden i varje fil är själva fotomontagen, där vindkraftverken av den framtida parken har lagts in. I den mindre bilden därunder ser man istället en svart-röd markör på vindkraftverkens positioner. Detta görs enbart för att underlätta att identifiera vindkraftverken. Vidare hittar du information om den exakta positionen där fotot är tagen och en karta hjälper till att orientera sig.

Videomontage

Titta gärna på videomontagen på stor bildskärm och med bra internetuppkoppling. Då ger visualiseringarna ett tydligt intryck av hur vindparken kan komma att upplevas från kusten.

Ale Stenar 129 st höjd 370 m dag

Ale Stenar 129 st höjd 370 m skymning

Ale Stenar 129 st höjd 370 m natt

Smygehuk 129 st höjd 370 m dag

Smygehuk 129 st höjd 370 m skymning

Smygehuk 129 st höjd 370 m natt

Bingsmarken 129 st höjd 370 m dag

Bingsmarken 129 st höjd 370 m natt

Bingsmarken 129 st höjd 370 m skymning

Ystad Saltsjöbad 129 st höjd 370 m dag

Ystad Saltsjöbad 129 st höjd 370 m natt

Ystad Saltsjöbad 129 st höjd 370 m skymning