Logotype
Logotype

Havsbaserad vindkraft

Triton

Östersjön, utanför Skånes kust, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, utanför Skånes kust
Driftstart
2029
Produktion
upp till 7,5 TWh
Kapacitet
1,4 GW

Om projektet

Den gröna omställningen börjar med fossilfri elproduktion

Tillgången till fossilfri energi är avgörande för att nå uppsatta klimatmål, ställa om industrier och transporter, och locka nya investeringar och företagsetableringar. Havsbaserad vindkraft ger storskalig elproduktion till låga produktionskostnader och kan med en byggtid på cirka tre år leverera stora mängder el snabbt.

Triton motsvarar halva Skånes elbehov

Sverige har med sin långa kust och goda vindförhållanden gynnsamma förutsättningar för havsbaserad vindkraft. OX2 planerar att bygga vindparken Triton utanför den skånska kusten, cirka 30 km söder om Ystad i Sveriges ekonomiska zon. Triton förväntas kunna generera upp till 7 TWh förnybar elproduktion, vilket motsvarar nästan hälften av Skånes elbehov. Parken blir ett viktigt tillskott för att öka regionens självförsörjning av el.

I partnerskap med Ingka Investments

Vi utvecklar Triton tillsammans med Ingka Investments, en del av IKEA-sfären, som är delägare i projektet. IKEA-sfären är en långsiktig ägare med höga klimatmål. De investerar stort i förnybar energiproduktion och äger idag över 2 GW förnybar produktion.

Vad händer nu i projekt­et?

Länsstyrelsen i Skåne har färdigberett tillståndsansökan enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon och föreslår att regeringen beviljar tillstånd. Triton har även fått tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken för påverkan på närliggande Natura 2000-område. Ansökan om att få bygga Triton ligger nu på regeringens bord för beslut. Samtidigt arbetar vi vidare med tillståndsansökningar som krävs för nätanslutning av vindparken.

Tillsammans med Ystad kommun och Ystad hamn utreder vi möjligheterna att etablera ett lokalt kontor och servicehamn i Ystad.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, utanför Skånes kust
Antal turbiner
68-129
Höjd
Max 340 m
Driftstart
2029
Produktion
upp till 7,5 TWh
Kapacitet
1,4 GW
Prisområde
SE4
Ägare
Ingka Investments 49%, OX2 51%

Varför havsbaserad vindkraft?

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion är stort och akut.

Läs mer om OX2 och havsbaserad vindkraft

Visualiseringar

Foto- och videomontage finns tillgängliga från flera utkikspunkter på Skåne.

Här finner du underlagen

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
triton@ox2.com

Projektkontakter för Triton

Projektledare
Matilda Hagert

0733721643
matilda.hagert@​ox2.com