Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Onshore wind power

Karskruv

Uppvidinge, Sweden

Phase
Under construction
Location
Uppvidinge
Commissioned
2023
Production
290 GWh

About the project

The planned wind farm Karskruv is located in Uppvidinge municipality in the eastern part of Kronoberg County, Sweden.

Click here for more info (in Swedish)

 

Key facts

Project key facts

Technology
Onshore wind power
Phase
Under construction
Location
Uppvidinge
Number of turbines
20 V150
Height
191
Commissioned
2023
Production
290 GWh
Owner
Orrön Energy
Supplier
Vestas

Tillgänglighet och säkerhet

Under projektets byggtid kommer området att vara en byggarbetsplats. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att vistas i närheten av pågående arbete, till exempel kommer sprängning att utföras i området. Skyltar med information och regler för byggarbetsplatsen finns vid infarterna till området. Om ni är osäkra på var arbete pågår går det bra att kontakta oss och fråga.

Vi är tacksamma om ni minimerar ert nyttjande av området och vägarna i närheten av projektområdet under byggperioden. Om ni planerar avverkning som kan påverka oss får ni gärna ta kontakt för samordning.

Samarbetspartners

Vår kontrakterade anläggningsentreprenör är Kanonaden Entreprenad AB och vindkraftverken kommer att levereras av Vestas.

I projektet kommer vi och våra huvudentreprenörer behöva hjälp av lokala krafter. Det kan röra sig om allt från städning, catering och logi till däckreparationer och entreprenadmaskiner. Om ni är intresserade av att hjälpa till får ni gärna skicka information via e-post till oss. Vår ambition är att samla allt i en lista som vi delar med våra huvudentreprenörer.

Observera att OX2 inte kan påverka val av underentreprenörer, men vi hjälper mer än gärna till att förmedla kontakt och sprida information så att så många lokala entreprenörer som möjligt kan bli involverade i projektet.

Vindparken kommer att anslutas till E.ON:s nya transformatorstation i nordöstra delen av projektområdet via markförlagda kablar från vindkraftverken.

Bygdepeng

Bygdepengen på totalt 200 000 kr/år kommer att betalas ut i enlighet med ett avtal som upprättats med några lokala föreningar som har möjlighet att tillsätta styrelserepresentanter. Pengarna ska användas till främjande av projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen i bygden.

Galleri

Mars 2022. Nybyggd väg i södra delen av Karskruv vindpark

Avverkat för vägbygge Karskruv.

Vägbygge Karskruv.

Vägbygge Karskruv.

Mars 2022. Färdig avjämningsgjutning fundament.

Mars 2022. Borrning för bergstag fundament.

April 2022. Avjämningsgjutning fundament.

Do you want to know more?

Project contacts for Karskruv

Project manager
Johan Höök

+46 70 623 69 90
johan.hook@​ox2.com

Site manager
Christer Hjälmefjord

+46 767 69 92 32
christer.hjalmefjord@​ox2.com

Permits and communications
Lovisa Håkansson

+46 73 085 84 68
lovisa.hakansson@​ox2.com