Karskruv

Det planerade vindkraftsprojektet Karskruv ligger i Uppvidinge kommun i den östra delen av Kronobergs län. Närmaste bebyggelse utgörs av byn Karskruv och enstaka hus inom den planerade anläggningens område samt enstaka hus kring anläggningsområdet. Närmaste kringliggande byar är Tvinnesheda, Skäraskog, Hjärtaskog, Vithult, Hult, Lillåker och Åker belägna ca 1–2 km från vindkraftsområdet. Närmaste tätare bebyggelse finns i Lenhovda ca 4 km söder samt Åseda och Norrhult-Klavreström ca 5 km norr respektive nordväst om vindkraftsområdet.
Anläggningen är planerad att omfatta högst 26 vindkraftverk med en höjd om max 191 m från mark till rotorns högsta punkt. Elproduktionen från anläggningen beräknas till omkring 200 GWh (200 miljoner kWh) per år.


I dagsläget pågår arbetet med att förbereda projektet för byggnation parallellt med tillståndsprövningen för att kunna ansluta vindkraftparken till elnätet.


Projektledare

Maria Karlsson

+46 72 504 72 19 maria.karlsson@ox2.com

Karskruv

Det planerade vindkraftsprojektet Karskruv ligger i Uppvidinge kommun i den östra delen av Kronobergs län. Närmaste bebyggelse utgörs av byn Karskruv och enstaka hus inom den planerade anläggningens område samt enstaka hus kring anläggningsområdet. Närmaste kringliggande byar är Tvinnesheda, Skäraskog, Hjärtaskog, Vithult, Hult, Lillåker och Åker belägna ca 1–2 km från vindkraftsområdet. Närmaste tätare bebyggelse finns i Lenhovda ca 4 km söder samt Åseda och Norrhult-Klavreström ca 5 km norr respektive nordväst om vindkraftsområdet.
Anläggningen är planerad att omfatta högst 26 vindkraftverk med en höjd om max 191 m från mark till rotorns högsta punkt. Elproduktionen från anläggningen beräknas till omkring 200 GWh (200 miljoner kWh) per år.


I dagsläget pågår arbetet med att förbereda projektet för byggnation parallellt med tillståndsprövningen för att kunna ansluta vindkraftparken till elnätet.


Projektledare

Maria Karlsson

+46 72 504 72 19 maria.karlsson@ox2.com

Projektinformation

Karta med projektområde.

Projektöversikt
Kommun: Uppvidinge
Antal vindkraftverk: 26
Totalhöjd: 191 m
Förväntad årsproduktion: 200 GWh