Logotype

OX2 Åland inleder samarbete med Orkla kring vätgas

februari 7, 2023, 08:00
 Pressmeddelande

OX2 Åland har inlett ett samarbete med Orkla avseende vätgas från OX2:s pågående projekt till Orklas fabrik vid Haraldsby i Saltvik på Åland. Samarbetet syftar till att utreda och planera vätgasleveranser med start 2025.

Orklakoncernen som har över 100 fabriker globalt har höga miljökrav. Koncernen ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 60 procent till år 2025, satsa på fossilfri energi och halvera matavfallet. Orkla på Åland ska minska koldioxidutsläppen med 20 procent för att uppnå målen.

Vätgasleveranserna planeras att ske via OX2:s planerade Energipark vid Möckelö men även från tillkommande solparksprojekt och på sikt även från de havsbaserade vindkraftsprojekten Noatun Nord och Syd, genom planerad vätgasproduktion i Långnäs (Mega Grön Hamn). Planen är att byta ut importerad propangas i
verksamheten mot lokalproducerad vätgas. På så sätt kan Orkla både minska koldioxidavtrycket samt stödja uppbyggnaden av lokal grön energiproduktion.

– Vi har tillsammans konstaterat att det finns en stor potential i samarbetet med rätt naturliga uppsidor för bägge parter, samt för Åland som samhälle i jakten på att bli CO2 neutral till 2035. Vi går nu in i nästa fas för planering och ser fram emot att kunna nyttja våra pågående gröna energiprojekt för att hjälpa lokal industri bli
mer grön. Orkla är en föregångsorganisation för en hållbar omställning, de utför nu det andra säger att de ska göra, vilket är samma filosofi som vi arbetar efter, säger Anders Wiklund, landschef OX2 Åland.

– Det är riktigt skoj att det kommer finnas grön lokalproducerad vätgas tillgängligt på Åland. Det hjälper oss att nå våra högt uppsatta klimatmål och samtidigt bidra till den gröna utvecklingen på Åland. Vi ser Orklas fabrik i Haraldsby som ett bra första exempel på vätgasens möjligheter och kommer efter denna pilot se över
möjligheterna att skala upp detta vid övriga Orkla-fabriker i vår stora koncern, säger Christer Söderström, fabrikschef Orkla Åland.

Euromekanik är teknisk partner för vätgasprojekteringen vid OX2s planerade solparker på Åland. De har lång erfarenhet från implementering av denna typ av lösningar i industriell skala för storbolag i Norden.

– Orklas fabrik i Haraldsby är ett bra exempel på när ny grön teknik kan ha direkt påverkan på den lokala gröna omställningen. Vi ser en stark trend inom detta, men extra roligt att Orkla är så medvetna och proaktiva i sitt tankesätt vilket skapar möjligheter för att verkligen komma igång med omställningen som vätgas kan medföra,
säger Peter Rydebrink, VD på Euromekanik. 
EnergiParken beräknas stå klar under 2024 med vätgasproduktion klar under 2025 vilket då även är första året för gasleveranser mellan parken och fabriken.

För ytterligare information:
Anders Wiklund, Country Manager Åland, tel. +358 457 57 59 211, anders.wiklund@ox2.com
Christer Söderström, Fabrikschef, Orkla Åland, tel. +358 40 081 99 36
Peter Rydebrink, VD, Euromekanik, tel. +46 31 780 56 10

Om OX2 AB (publ)
OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. OX2 erbjuder även förvaltning av vind- och solparker efter färdigställande. OX2s utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt i olika faser. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag, som vätgas och energilagring.
OX2 har verksamhet på tio marknader i Europa: Sverige, Finland, Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Under 2021 omsatte OX2 cirka 5 miljarder kronor. Företaget har cirka 350 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2022. www.ox2.com

Om Orkla (publ)
Orkla är Nordens ledande leverantör av dagligvaror. I Finland är vi verksamma genom fyra bolag och representerar tillsammans över 70 uppskattade varumärken till både vardag och fest. Vi erbjuder den finska konsumenten pålitliga produkter av hög kvalitet såväl för måltider, njutning och mellanmål som för vård av hemmet och den personliga
hygienen, upprätthållandet av en hälsosam livsstil samt för klädval. Hållbarhet är en central del av all vår verksamhet och vi vill göra hållbarare val enklare. I Finland är vi verksamma på sju orter och sysselsätter över 700 personer.

Om Euromekanik
Euromekanik är ett teknikbolag med lång erfarenhet av att leverera säkra tekniska lösningar inom energigas- och processindustrin. Företaget har fokus på säker användning av vätgas samt erfarenhet från systemintegration och leverans av vätgasproduktion vilket gör oss till en trygg partner kring frågeställningar som rör vätgasteknik.
Euromekanik grundades 1974 och erbjuder kunder allt från förstudier till leverans av tekniska lösningar samt service och underhållsavtal.

Euromekanik - Peter Rydebrink och Cecilia Svensson