Logotype

OX2 Åland visar fotomontage av projekt Noatun Nord

maj 15, 2024, 15:06
 Icke regulatorisk
Under EnergiArena presenterar OX2 fotomontage av Norrhavets horisont vid uppförande av olika exempel-layouts inom projekt Noatun Nord. I bilderna visas 265 verk med 15 MW turbiner med en navhöjd på 150 meter, rotordiameter 236 meter och en totalhöjd på 268 meter.
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Beskrivning och anvisningar

Fotomontage är ett hjälpmedel som ofta används inom vindkraftsprojekt för att beskriva vindkraftsverkens synbarhet. Fotomontagen visar synbarhet från valda fotopunkter i landskapet. Vindparken Noatun Nord har sedan placerats in i högupplösta fotografier för skapa en  uppfattning hur vindparken kan komma att se ut innan de är uppförda. Fotopunkterna har valts ut för att representera utblickar från Sverige, Åland samt fasta Finland.  Fotomontage visas i denna nyhet för en exempellayout av 15 MW turbiner för hela projektområdet för Noatun Nord. 

Antal verk: 265 m
Navhöjd: 150 m
Rotordiameter: 236 m
Totalhöjd: 268 m 

Bilderna ger mer verklighetstrogen upplevelse om de betraktas på samma sätt som kameran gjorde när bakgrundsfotografierna togs. I praktiken innebär det att beskådaren bör se bildenrna med ett avstånd som är tre gånger så stort som bildens höjd. Ett exempel av detta, är att om bilden som visas är 20 cm hög på en skärm bör betraktaren befinna sig 60 cm från skärmen.

Åland

Kråkskär

Genom att klicka på länkarna öppnas en ny flik var visualiseringen visas med fotopunkt vid Kråkskär. Bildernas filstorlek är hög och kan kräva lång tid att laddas in.

Kråkskär, utan markering

Kråkskär, med markering

Havsvidden

Genom att klicka på länkarna öppnas en ny flik var visualiseringen visas med fotopunkt vid Havsvidden. Bildernas filstorlek är hög och kan kräva lång tid att laddas in.

Havsvidden, utan markering

Havsvidden, med markering

Jurmo

Genom att klicka på länkarna öppnas en ny flik var visualiseringen visas med fotopunkt vid Jurmo. Bildernas filstorlek är hög och kan kräva lång tid att laddas in.

Jurmo, utan markering

Jurmo, med markering

Åva bron

Genom att klicka på länkarna öppnas en ny flik var visualiseringen visas med fotopunkt vid Åva bron. Bildernas filstorlek är hög och kan kräva lång tid att laddas in.

Åva bron, utan symbol

Åva bron, med symbol

Finland

Enskär

Genom att klicka på länkarna öppnas en ny flik var visualiseringen visas med fotopunkt vid Enskär. Bildernas filstorlek är hög och kan kräva lång tid att laddas in.

Enskär, utan markering

Enskär, med markering

Sverige

Rävsten

Genom att klicka på länkarna öppnas en ny flik var visualiseringen visas med fotopunkt vid Rävsten. Bildernas filstorlek är hög och kan kräva lång tid att laddas in.

Rävsten, utan markering

Rävsten, med markering

Byggbara områden

Fotomontagen från Åland, fasta Finland och Sverige ovan i nyheten visar horisonten från olika vinklar ifall hela Noatun Norras projektområde verkställdes med 15 MW turbiner. Hur stor del av projektområdet som faktiskt kan byggas utreds ännu - det är fortfarande oklart hur stor andel av området som faktiskt kan verkställas. Olika utformningar och layouts av vindturbiner har tagits fram och testats. Nedanför presenteras en karta som visar projektområde Noatun norra uppdelat enligt tre olika exempel-layouts, men även ett fotomontage som visar hur stor del av horisonten som påverkas beroende på vilket eller vilka av dessa exempelområden verkställs. Bilden är tagen från norra Getas strand, rakt norrut. 

Projektområde Noatun norra uppdelat enligt tre olika exempel-layouts.

Fotomontage av hur olika alternativa indelningar av Noatun norra påverkar horisontlinjen från havsvidden.

Andel av horisontlinjen som påverkas om de ovan presenterade exempel-layoutsen verkställs. Fotopunkt för bilden är från norra Getas strand, rakt norrut.