Logotype

OX2 inleder samarbete för ökad biodiversitet i havsbaserad vindkraft på Åland.

mars 14, 2023, 08:00
 Pressmeddelande

OX2 har inlett ett samarbete med Under Ytan AB, Nemo Seafarms OY och Johan Mörn kring ett biodiversitetstestlabb på Björkskär på Norra Åland. Syftet är att utarbeta och testa metoder för att öka den biologiska mångfalden i samband med de havsbaserade vindkraftsprojekten Noatun Nord och Syd.

Arbetet kommer att bedrivas under tre år och följer utvecklingen av projekten Noatun Nord och Syd . Området upplåts av Johan Mörn som upplåter holmen Björkskär och närliggande vattenområden.  

Projekten kring biologisk mångfald som kommer utredas rör en rad olika områden såsom ökad reveffekt kring fundamenten och torskhotell. Man kommer även att kombinera dessa åtgärder med algodling för konsumtion, artificiella rev i området, alger som en ekosystemtjänst, skapande av fiskhabitat och odling av blåmusslor, som i sin tur även tar upp näring ut havet och minskar därmed övergödningseffekterna. Fler piloter och åtgärder kommer även att testas under projektets gång.

– Allmänheten kommer att kunna följa tester och det löpande arbetet samt även kunna medverka. Slutsatserna kommer att ha en direkt påverkan vid etableringen av Noatun vindparkerna på Åland samt även parkerna Halla, Laine och Tyrsky som OX2 utvecklar i Bottenviken, säger Lotta Nummelin, marinbiolog OX2 Åland.

En viktig del i arbetet är att samla in information och kunskap som även kan påverka själva specifikationerna på fundament och andra strukturer när det sedan är dags för att göra beställningar. Samtidigt kommer vi få kunskap och mätdata kring hur en integration av vindkraft, algodling och stärkande av ekosystem bäst utformas och kombineras för största möjliga positiva effekt för Östersjön.

”Det blir roligt att vi nu kommer igång konkret med detta spännande projekt där vi på riktigt kan testa och undersöka hur man bästa skapar multifunktionella ekosystem i kombination med två växande industrier, vindkraftsparker och algodling. Vi kommer att bygga upp fortplantnings möjligheter för storskalig odling av makroalger under de kommande åren. Vi hoppas att ålänningar, besökare och boende kring Östersjön kommer kunna köpa tången och algerna som produceras i dessa områden i sin närmaste matbutik i framtiden, i sann AxGan anda.”, säger Joel Lindholm, grundare av Under Ytan Ab, och Magnus Hanstén, grundare av Nemo Seafarms Oy.

Förutom arbetet under vattnet och de analyser som görs, så kommer även olika events hållas avseende alg som mat, samt även kratta manegen för framtida turistattraktioner till de havsbaserade parkerna.  

Projektet som helhet är nyskapande. Det ger oss möjligheter att använda oss av alla tekniker tillgängliga för att stärka våra ekosystem, starta upp algodlingsindustrin på Åland och i Östersjön samtidigt som vi skapar nya maträtter och livsmedel” avslutar Viktor Eriksson, medgrundare av Under Ytan Ab.

Redan den 14 mars på OX2s och Ålandsbankens EnergiArena kommer Under Ytan Ab och Nemo Seafarms Oy att vara på plats och bjuda på smakprover av olika typer av alger, ett event öppen för allmänheten.

För mer Information:

Lotta Nummelin, Marinbiolog, OX2 Åland, lotta.nummelin@OX2.com ,tel. +358 40 584 64 98
Joel Lindholm, grundare Under Ytan Ab, joel.lindholm@underytan.fi ,tel. +358 50 564 80 05
Magnus Hanstén, grundare Nemo Seafarms Oy, magnus@nemo-seafarms.com ,tel. +358 40 769 30 52

Om OX2 AB (publ)
OX2 utvecklar, bygger, säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. OX2 erbjuder även förvaltning av vind- och solparker efter färdigställande. OX2s utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt i olika faser. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag, som vätgas och energilagring. OX2 har verksamhet på tio marknader i Europa: Sverige, Finland, Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Under 2021 omsatte OX2 cirka 5 miljarder kronor. Företaget har cirka 400 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2022. www.ox2.com

Om Nemo Seafarms Ab
Nemo Seafarms Oy är ett finskt startupbolag som utvecklar föröknings- och odlingstekniker för algodling i Östersjöområdet. Odlingen sker både till havs och till lands, där vi har som mål att ta vara på outnyttjade resurser för att försörja mänskligheten på ett hållbart sätt. Genom algodling producerar vi en ny råvara för en rad olika industrier samtidigt som vi minskar eutrofieringen och ökar biodiversiteten i Östersjön. www.nemo-seafarms.com

Om Under Ytan Ab
Under Ytan är ett startup bolag som fokuserar på odling och odlingstekniker för makroalger från Östersjön, samt dess användningsområden som livsmedel och andra produkter. Företaget verkar enligt en regenerativ affärsmodell vilket innebär att vi restaurerar mer än vi förbrukar. Vi utför marin restaurering i Östersjön och stärker ekosystem och minskar eutrofiering genom odling av makroalger samt användning av makroalger som en restaureringsmetod för att stärka habitat. www.underytan.fi

Björkskär karta