Logotype

OX2 planerar för storskalig EnergiPark på Åland

oktober 24, 2022, 08:00
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 Åland planerar att uppföra en storskalig EnergiPark i Möckelö, Jomala, Åland, med tillhörande solpark och vätgasstation. Dessutom planeras Energiparken med starkt fokus på biologiskt mångfald, syresättning av närliggande vattendrag samt tillvaratagande av överskottsvärme genom nyttjande till fjärrvärmenätet runt Mariehamn.

Platsen är ett markområde väster om Medimar i Möckelö på 10,5 hektar markområde. Solparken beräknas bli upp till 10 MW och bestå av cirka 15 000 solpaneler. I anslutning till solparken planeras en fullskalig vätgasstation med 3 MW elektrolysör och en station för både personbilar och tung trafik, men även transport av vätgas till andra behov.

Solkraftsprojektet planeras byggas i samklang med naturen genom att ängsmark anläggs för biodling och fårbete, samt med en grundkonstruktion i trävirke för att binda koldioxid (CO2). Överskottssyret som produceras från vätgasproduktionen kommer att användas för att syresätta närliggande vattendrag, och studera hur det kan förbättra undervattens habitat för vattenlevande djur. Dessutom är målet att överskottsvärmen ska kunna nyttjas till fjärrvärmenätet och på så sätt minska oljeberoendet ytterligare.

– Fantastisk att vi nu kan berätta mer om detta som vi arbetat med under en längre tid. Vi har nu skrivit på arrendeavtal för marken vilket medför att detaljplaneringen för projektet nu går in i nästa fas. Mycket arbete är redan igång, men det är många faktorer ytterligare som skall falla på plats innan byggstart inleds, inklusive nödvändiga tillstånd. Energiparken är ytterligare ett led i vår strävan att göra Åland till den ledande gröna energihubben i Norden, säger Anders Wiklund, Ö-ambassadör Åland.

Parken planeras även utrustas med storskalig batterilagring, som både ska kunna ge möjlighet till elbilsladdning (snabbladdning) men även en möjlig balansering av elnätet. Således två olika typer av lagring av energi i själva parken genom både vätgas- samt storskalig batterilagring.

Ambitionen är att byggstart skall kunna ske inom 1-2 år.

För ytterligare information:
Anders Wiklund, Country Manager Åland, tel. +358 457 57 59 211, anders.wiklund@ox2.com

Om OX2 AB (publ)

OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. OX2 erbjuder även förvaltning av vind- och solparker efter färdigställande. OX2s utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt i olika faser. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag, som vätgas och energilagring. OX2 har verksamhet på elva marknader i Europa: Sverige, Norge, Finland, Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Under 2021 omsatte OX2 cirka 500 miljoner euro. Företaget har närmare 400 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2022. www.ox2.com