Logotype
Logotype

OX2 accelererar tillgången till förnybar energi 

Efterfrågan på förnybar energi ökar ständigt. Vi vill vara den ledande leverantören av förnybara energilösningar i världen och en drivande kraft i omställningen från fossila bränslen till ren energi.

Hållbara hela vägen 

Hållbarhet genomsyrar allt vi gör. Det är själva grunden för vårt företags existens och styr allt ner till minsta detalj i våra förnybara energilösningar. Vårt hållbarhets­ramverk bygger på våra väsentliga hållbarhets­frågor och lyfter fram våra fyra strategiska fokusområden. Tillsammans hjälper dessa fokusområden oss att accelerera omställningen till förnybar energi på ett hållbart sätt.

Genom en affärsmodell där hållbarhets­frågorna är förankrade i såväl strategi som beslutsprocesser accelererar vi omställningen till förnybar energi och bidrar till en hållbar utveckling.

Rebecca Karlsson, OX2 Head of Sustainability

Vill du veta mer?

Hållbarhets­chef
Rebecca Karlsson