OX2 accelererar tillgången till förnybar energi 

Efterfrågan på förnybar energi ökar ständigt. Vi vill vara den ledande leverantören av förnybara energilösningar i världen och en drivande kraft i omställningen från fossila bränslen till ren energi.

Hållbara hela vägen 

Hållbarhet genomsyrar allt vi gör. Det är själva grunden för vårt företags existens och styr allt ner till minsta detalj i våra förnybara energilösningar. Vårt hållbarhetsramverk bygger på våra väsentliga hållbarhetsfrågor och lyfter fram våra fyra strategiska fokusområden. Tillsammans hjälper dessa fokusområden oss att accelerera omställningen till förnybar energi på ett hållbart sätt.

Genom en affärsmodell där hållbarhetsfrågorna är förankrade i såväl strategi som beslutsprocesser accelererar vi omställningen till förnybar energi och bidrar till en hållbar utveckling.

Rebecca Karlsson, OX2 Head of Sustainability

Vill du veta mer?

Head of Sustainability
Rebecca Karlsson