Logotype

Långnäs: Mega Grön Hamn

OX2 och Ålandsbanken Fondbolag som utvecklar de havsbaserade vindkraftsprojekten Noatun Nord och Syd har inlett en förstudie för planering och etablering av en Mega Grön Hamn med placering i samexistens med Långnäs hamn. Projektet är en viktig del i arbetet för att skapa Nordens ledande gröna hubb på Åland och i detta projekt med extrafokus på shipping segmentet och ny företagsetablering på Åland.

Illustration

Partners

projektteam

Möjliga anslutningar