Logotype

Långnäs: Mega Grön Hamn

OX2 och Ålandsbanken Fondbolag som utvecklar de havsbaserade vindkraftsprojekt­en Noatun Nord och Syd har inlett en förstudie för planering och etablering av en Mega Grön Hamn med placering i samexistens med Långnäs hamn. Projekt­et är en viktig del i arbetet för att skapa Nordens ledande gröna hubb på Åland och i detta projekt­ med extrafokus på shipping segmentet och ny företagsetablering på Åland.

Illustration

Partners

projekt­team

Möjliga anslutningar