Ajos

Ajoksen tuulivoimapuisto sijaitsee Ajoksen sataman edustalla Kemissä. Ajoksessa 13 tuulivoimalaa, joista kahdeksan sijaitsee keinosaarilla ja aallonmurtajalla sekä viisi maalla. Keinosaarten koko on noin 30×50 m ja veden syvyys saarten ympärillä on noin 3-8 metriä.


Maalle rakennettujen viiden tuulivoimalan teho on 3,2 MW ja roottorin halkaisija 113 metriä. Aallonmurtajalle ja keinosaarille rakennettavien voimaloiden teho on 3,3 MW ja roottorin halkaisija 130 metriä. Nykyiset tuulivoimalat pystytettiin vuosina 2016 ja 2017 ja niillä korvattiin aikaisemmat WinWinDin voimalat.


Ajoksen tuulivoimaloiden laskennallinen tuotanto on 160 GWh/vuosi, joka vastaa noin 32 000 kotitalouden vuosittaista käyttösähkön kulutusta (5 000 kWh/vuosi).


Hankkeen omistaa Ikea ja OX2 vastaa sen operoinnista.


Toiminnassa

Tiedot projektista

Karttakuva hankealueesta ja turbiinien sijainneista.

Kunta: Kemilatoimittaja:
Tuulivoimaloiden määrä: 13
Kokonaiskorkeus: 150 m
Arvioitu vuosituotanto: 160 GWh
Tuotannon käynnistyminen: 2016/2017
Omistaja: IKEA
Voimalatoimittaja: Siemens

Tuotantopäällikkö

Niko Blomberg

+358 40 525 3960 niko.blomberg@ox2.com