Logotype

Uusiutuva energia Suomessa

Fossiilisista polttoaineista luopuminen ja liikenteen sekä teollisuuden sähköistyminen on käynnissä kaikkialla yhteiskunnassa. Koska uusiutuva energia on nopein ja kustannustehokkain tapa tuottaa fossiilivapaata sähköä, on uusiutuvan energian – ja siihen liittyvien teknologioiden – kysyntä kasvanut nopeasti.

Suomessa energiavalikoima on hajautettu useisiin eri energialähteisiin. Vuonna 2022 uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta oli 41,6 prosenttia. Suomi oli samana vuonna yksi johtavista EU-maista uusiutuvan energianläheiden hyödyntämisessä. 

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta on tavoite nostaa yli 50 prosenttiin 2020-luvulla.

Venäjän tuontienergiasta irtautuminen lisää kotimaisen energiantuotannon ja siten myös uusiutuvan energian tarvetta. Lisäksi yhteiskunnan sähköistymisestä aiheutuvan sähkön lisääntyvän kysynnän tyydyttäminen edellyttää suuria investointeja uusiutuviin energialähteisiin. Markkinoiden kehitystä ohjaavat taloudellisesti houkuttelevat hankkeet ja kaupalliset sähkönhankintasopimukset.

Painopisteenä tuulivoima

Suomi on yksi tuulivoimainvestointien nopeimmin kasvavista markkinoista. Tuulivoiman tuotantokustannukset ovat laskeneet viime vuosina merkittävästi teknologian kehittymisen sekä voimaloiden korkeampien tornien ja pidempien lapojen vuoksi. Suomi on yksi niistä yhä useammista Euroopan maista, joissa tuulivoimaa kehitetään ja rakennetaan täysin markkinaehtoisesti.

Vuonna 2023 tuulivoiman osuus sähkön kokonaiskulutuksesta Suomessa oli 18,1 prosenttia. Laajat maa-alueet, korkeiden tuulivoimaloiden toteutettavuus ja suhteellisen vahva sähkönsiirtoverkko tarjoavat tuulivoimalle suotuisat olosuhteet.

Merituulivoimalla on keskeinen rooli tulevaisuuden sähköntarjonnan lisäämisessä. Merituulivoimalla voidaan tuottaa valtavan suuri määrä sähköä alhaisella hinnalla. Teollisen mittakaavan merituulivoimahankkeet ovat edenneet viime vuosina myös Suomessa.

Aurinkovoimalla tuotetun sähkön kilpailukyky on niin ikään parantunut Suomessa tekniikan kehittymisen ja investointikustannusten nopean laskun ansiosta.

Lue lisää:


Uusiutuvan energian teknologioista

Hankkeistamme Suomessa