Logotype

Tavoitteet ja strategia

OX2 lisää uusiutuvan energian saatavuutta. Hallitsemme uusiutuvan energian koko arvoketjun varhaisesta hankekehityksestä rakentamiseen sekä valmiiden energiaratkaisujen toimitukseen ja hallinnointiin saakka.

Keskitymme maa- ja merituulivoimaan sekä aurinkovoimaan, vedyn tuotannon ja energianvarastoinnin hankkeisiin sekä asiakkaidemme omistamien uusiutuvien energiaratkaisujen kokonaisvaltaiseen tekniseen ja taloudelliseen hallinnointiin.

Strategiamme on jaettu kolmeen painopisteeseen:

1. Johtoaseman vahvistaminen olemassa olevilla markkinoilla ja nykyisillä teknologioilla

Näemme merkittäviä kasvumahdollisuuksia kaikilla nykyisillä markkina-alueillamme.

Keskitymme kasvattamaan hankeportfoliotamme käynnistämällä itse uusia hankkeita sekä ostamalla hankeoikeuksia muilta toimijoilta. Laajennamme entisestään toimintaamme myös nykyisissä teknologioissa. Vahvistamme paikallisia organisaatioitamme ja vaalimme hyviä suhteita liikekumppaneihimme, asiakkaisiimme, maanomistajiin ja muihin paikallisiin sidosryhmiimme.

2. Laajentaminen uusille markkinoille ja uusiin teknologioihin

Maantieteellinen laajentuminen ja teknologinen monipuolistaminen ovat keskeinen osa strategiaamme.

Maantieteellisesti laajennamme sellaisille markkinoille, joiden on lisättävä uusiutuvan energian tuotantoaan ja joissa toimintaympäristön ennustettavuus on hyvä.

Lisäämme investointeja uusiin teknologioihin, kuten merituulivoimaan ja aurinkovoimaan. Olemme mukana myös uusien, täydentävien teknologioiden, kuten vedyn tuotannon ja energian varastoinnin kehittämisessä. Vety ja energian varastointi ovat avainasemassa, kun fossiilisista polttoaineista asteittain luovutaan.

3. Tehokkaan liiketoiminnan ja kestävän kehityksen johtaminen

Kestävä kehitys on mukana kaikessa toiminnassamme: se on olemassaolomme tarkoitus ja jokaisen uusiutuvan energian hankkeemme perusta. Lähestymistapaamme kestävään kehitykseen tukee halumme kehittää yrittäjähenkistä ja ketterää organisaatiota, jossa työskentelee alan parhaat asiantuntijat.

Liiketoimintamallimme takaa toimivat uusiutuvan energian ratkaisut, jotka tuovat merkittävää hyötyä sekä asiakkaillemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kehitämme jatkuvasti tapaamme toimia eri uusiutuvan energian hankkeissamme ympäri maailman. Yhdistämällä tietomme ja näkemyksellisyytemme liiketoimintamallimme pysymme markkinoiden nopeimpana ja laadukkaimpana toimijana.

Uskomme, että toimintamme tarkoituksen ja suorituskyvyn yhdistelmä luo oikeanlaisen yrityskulttuurin ja houkuttelee töihin oikeat ihmiset toteuttamaan missiotamme uusiutuvan energian saatavuuden lisäämiseksi.