Tavoitteet ja strategia

OX2:n missio on lisätä uusiutuvan energian saatavuutta. Hallitsemme uusiutuvan energian koko arvoketjun varhaisesta hankekehityksestä rakentamiseen sekä valmiiden energiaratkaisujen toimitukseen ja hallinnointiin saakka.

Keskitymme maa- ja merituulivoimaan sekä aurinkovoimaan, vedyn tuotannon ja energianvarastoinnin hankkeisiin sekä asiakkaidemme omistamien uusiutuvien energiaratkaisujen kokonaisvaltaiseen tekniseen ja taloudelliseen hallinnointiin.

Strategiamme on jaettu kolmeen painopisteeseen:

1. Johtoaseman vahvistaminen olemassa olevilla markkinoilla ja nykyisillä teknologioilla
2. Laajentaminen uusille markkinoille ja uusiin teknologioihin
3. Tehokkaan liiketoiminnan ja kestävän kehityksen johtaminen

Nykyiset markkinat ja teknologiat

Näemme merkittäviä kasvumahdollisuuksia kaikilla nykyisillä markkina-alueillamme. Keskitymme kasvattamaan hankeportfoliotamme käynnistämällä itse uusia hankkeita sekä ostamalla hankeoikeuksia muilta toimijoilta. Laajennamme entisestään toimintaamme myös nykyisissä teknologioissa eli maa- ja merituulivoimassa. Vahvistamme paikallisia organisaatioitamme ja vaalimme hyviä suhteita liikekumppaneihimme, asiakkaisiimme, maanomistajiin ja muihin paikallisiin sidosryhmiimme.

Lue lisää Suomen markkina-alueesta

Uudet markkinat ja teknologiat

Maantieteellinen laajentuminen ja teknologinen monipuolistaminen ovat keskeinen osa strategiaamme.

Maantieteellisesti laajennamme sellaisille markkinoille, joiden on lisättävä uusiutuvan energian tuotantoaan ja joissa toimintaympäristön ennustettavuus on hyvä.

Lisäämme investointeja uusiin teknologioihin, kuten merituulivoimaan ja aurinkovoimaan. Olemme mukana myös uusien, täydentävien teknologioiden, kuten vedyn tuotannon ja energian varastoinnin kehittämisessä. Vety ja energian varastointi ovat avainasemassa, kun fossiilisista polttoaineista asteittain luovutaan.

Lue lisää energian varastoinnista

Tehokas liiketoiminta ja kestävyys

OX2 kasvaa nopeasti useilla markkinoilla ja uusien teknologioiden parissa. Tässä kasvuvaiheessa keskitymme vahvasti oman organisaatiomme, johtajuuden, toimintamalliemme ja yrityskulttuurimme kehittämiseen.

Kasvupolullamme vaalimme laatua, innovatiivisuutta ja yrittäjähenkisyyttä. Kestävä kehitys on mukana kaikessa, mitä teemme: se on olemassaolomme tarkoitus ja jokaisen uusiutuvan energian hankkeemme perusta. OX2 on perustettu ajatukselle kehittää kannattavia ja laajamittaisia energiaratkaisuja, jotka rakentavat kestävää tulevaisuutta.

Lue lisää vastuullisuudestamme


Voit lukea lisää strategiastamme ja liiketoiminnastamme konsernisivuiltamme täältä.