Logotype

Aurinkovoimalla elinvoimaa

Aurinkovoima on kotimaista, uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa, jota hyödyntämällä voimme rakentaa kestävämpää tulevaisuutta. Aurinkovoimahankkeet luovat alueilleen elinvoimaa. Alueen maanomistajille ne tuovat maanvuokratuloja sekä kunnille ja niiden asukkaille kiinteistöverotuloja. Lisäksi hankkeet työllistävät alueen yrityksiä erityisesti rakennus- ja käyttövaiheessa. Aurinkovoima pienentää kuntien hiilijalanjälkeä ja lisää Suomen energiaomavaraisuutta.

OX2 lisää aurinkovoiman saatavuutta

Viime vuosina Eurooppaan on rakennettu uutta aurinkovoimaa enemmän kuin mitään muuta energiatuotantomuotoa. Tuotantokustannusten nopean laskun ja tekniikan kehityksen ansiosta aurinkovoimalla tuotetun sähkön kilpailukyky on parantunut myös Suomessa. Me OX2:lla kehitämme ja toteutamme suuren mittakaavan aurinkovoimapuistoja, joissa korkea tekninen laatu ja suorituskyky ovat avainasemassa. Aurinkovoimatuotantoa kasvattamalla haluamme olla vahvemmin mukana EU:n päästötavoitteiden saavuttamisessa, ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä tukemassa kotimaista energiantuotantoa.

Lataa tästä esitteemme aurinkovoimasta

Kysymyksiä ja vastauksia aurinkovoimasta

Millaiset maa-alueet sopivat aurinkovoimalle? Mitä hyötyjä aurinkovoimasta on alueelle? Entä kuinka pitkäksi aikaa maa-alueet tyypillisesti vuokrataan? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen löydät vastaukset koostamastamme materiaalista.

Tutustu kysymyksiin ja vastauksiin 

Maanomistajayhteistyö hankkeen edellytyksenä

Uusiutuvan energian hankkeissamme toimintamme kulmakiviä ovat avoimuus ja tasapuolisuus. Meille on tärkeää viestiä avoimesti toiminnastamme ja aurinkovoimahankkeen kokonaisvaikutuksista. Käymme myös aktiivista vuoropuhelua maanomistajien, kuntapäättäjien ja alueen asukkaiden kanssa.

Lue lisää toimintatavoistamme

Näin aurinkovoimahanke etenee

Aurinkovoimahankkeen toteuttaminen on monivaiheinen prosessi. Kaikki alkaa sopivien alueiden kartoituksesta sekä neuvotteluista maanomistajien kanssa. Tämän jälkeen käynnistetään hankkeen tekninen suunnittelu sekä lupamenettelyt. Aurinkovoimapuiston rakentaminen kestää noin 1–2 vuotta. Kun aurinkovoimapuisto on valmis, se tuottaa sähköä useiden vuosikymmenien ajan. OX2 vastaa aurinkovoimahankkeesta läpi sen koko elinkaaren.

Lue lisää aurinkovoimahankkeen etenemisestä

Ole meihin yhteydessä, jos haluat kuulla lisää!

Maankäyttöpäällikkö
Nina Alaiso
Hankekehitys, aurinkovoima ja energian varastointi
Saku-Matti Mäki