Logotype

OX2 lisää uusiutuvan energian saatavuutta

Uusiutuvan energian kysyntä kasvaa jatkuvasti. Laajamittaisilla investoinneilla uusiutuvaan energiaan OX2 nopeuttaa irtautumista fossiilisista polttoaineista. Haluamme olla maailman johtava uusiutuvien energiaratkaisujen tarjoaja.

Lähestymistapamme

Kestävä kehitys on mukana kaikessa toiminnassamme: se on olemassaolomme tarkoitus ja jokaisen uusiutuvan energian hankkeemme perusta. Kestävän kehityksen strategiamme avulla lisäämme uusiutuvan energian saatavuutta kestävällä tavalla.

Kestävän kehityksen painopisteet


Lue lisää kestävyystyöstämme ja painopistealueistamme konsernisivuiltamme

Kestävän kehityksen tavoitteemme

Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteisiin, jotka hyväksyttiin YK:n jäsenmaissa vuonna 2015.

Keskeisimpiä tavoitteitamme ovat 7, 9, 13 ja 15, koska niillä on selkeä yhteys OX2:n ydintoimintoihin sekä tavoitteeseen lisätä uusiutuvan energian saatavuutta.

Seitsemäs tavoite on varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
Yhdeksäs tavoite on rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
Kolmastoista tavoite on toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
Viidestoista tavoite on suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä. Lisäksi tavoitteena on edistää metsien kestävää käyttöä, taistella aavikoitumista vastaan, sekä pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.

Haluatko tietää lisää?

Vieraile konsernisivuillamme tai ota meihin yhteyttä suoraan.

Head of Sustainability
Rebecca Karlsson