Logotype

Pieksämäellä sijaitsevan Niinimäen tuulivoimahankkeen voimalakuljetukset käyntiin elokuun alussa

heinäkuu 1, 2024, 09:00
 Tiedotteet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Uusiutuvan energian yhtiö OX2:n rakennuttaman Niinimäen tuulipuiston tuulivoimalaosien kuljetukset alkavat elokuun alussa. Osat kuljetetaan Haminan satamasta Mikkelin kautta Pieksämäelle kahta eri reittiä pitkin. Kuljetukset kestävät arviolta neljä kuukautta.

Niinimäen tuulipuistoon rakentuu yhteensä 22 tuulivoimalaa. Tuulipuistoon tuodaan tuulivoimaloiden torniosat, siivet, navat ja konehuoneet. Kuljetuksia kertyy urakan aikana lähes 400 kappaletta. 

Osa voimalakomponenteista kuljetetaan Mikkeliin Kouvolan ja Heinolan kautta ja osa Lappeenrannan kautta. Mikkelistä Pieksämäelle kaikki komponentit kuljetetaan valtatie 13:a ja seututie 447:ää pitkin. Tuulipuistoon saavutaan Järvisuomentien (valtatie 23) ja Suonenjoentien (kantatie 72) kautta.  

“Itäisessä Suomessa ei tuulipuistoja vielä juuri ole, minkä vuoksi reitit on suunniteltu ja testattu erityisen tarkasti. On hienoa päästä pian käynnistämään kuljetukset, sillä se tarkoittaa, että olemme askeleen lähempänä tuulipuiston valmistumista”, sanoo OX2:n projektipäällikkö Ville Häkkinen. 

Molempien kuljetusreittien pituus on noin 300 kilometriä. Reittejä on muokattu vastaamaan erikoiskuljetusten tarpeita.

Kuljetukset alkavat tornisosien kuljetuksilla. Siipien kuljetukset käynnistyvät arviolta syyskuun alussa, ja konehuoneita ja napoja aletaan toimittaa syyskuun lopussa.   

Voimalakuljetukset voivat ajoittain hidastaa ja haitata muun liikenteen kulkua. Kuljetukset liikkuvat koko matkan alennettua nopeutta ja hetkellistä häiriötä voi aiheutua erityisesti kapeilla ja mutkaisilla tieosuuksilla sekä risteyksissä. Mikkelissä valtateillä 5, 13 ja 15 kuljetuksissa hyödynnetään lisäksi osin vastaantulevien kaistaa.  

Kuljetusten edessä ja takana liikkuu liikenteenohjausautot, jotka ohjaavat muuta liikennettä tarvittaessa. Muiden teillä liikkujien on hyvä tiedostaa, että saattueita ei saa itsenäisesti ohittaa, vaan liikenteenohjaus antaa luvan ohittaa sopivissa paikoissa. 

Ajantasaisin tieto erikoiskuljetuksista löytyy Fintrafficin liikennetiedotteista. Kuljetukset pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan ruuhka-aikojen ulkopuolella. 

Voimaloiden pystytykset työmaalla käynnistyvät heti ensimmäisten osien saavuttua. 

“Voimaloiden tornien kolme alinta osaa nostetaan perustuksilleen ensin. Tästä työt jatkuvat päänosturin saavuttua ylempien osien nostoihin. Valmista pystytystöiden osalta pitäisi olla keväällä 2025”, kertoo Häkkinen. 

Yhteensä reilut 145 megawattia käsittävän Niinimäen tuulipuiston rakennustyöt käynnistyivät loppuvuonna 2022. Tuulipuiston on määrä valmistua vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla. 

Linkit: 

Niinimäen tuulivoimahankkeen verkkosivut

Fintrafficin liikennetiedotteet

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Ville Häkkinen, OX2 Suomi, +358 40 660 7117, ville.hakkinen@ox2.com