Logotype

éolien terrestre

Orrberget

Ludvika, Suède

Stade
En exploitation
Emplacement
Ludvika
Date de demarrage
2019
Production
96 GWh

À propos du projet

Pour des informations complémentaires rendez-vous sur le site Suédois Suédois

Faits marquants

Faits marquants du projet

Technologie
éolien terrestre
Stade
En exploitation
Emplacement
Ludvika
éoliennes
9
hauteur
150 m
Date de demarrage
2019
Production
96 GWh
Propriétaire
Columbia Threadneedle European Sustainable Infrastructure Fund (ESIF)

Intervju med Per-Åke Hellman, Orrbergets Bygdepengsförening

Per-Åke Hellman är sekreterare i Orrbergets Bygdepengsförening som hanterar de medel som betalas ut i form av bygdepeng från Orrbergets vindpark i Ludvika kommun. Här berättar han om föreningens tillkomst och hur den jobbar.

Läs intervjun med Per-Åke Hellman

Bilogisk mångfald: Död ved och katade tallar skapar livsmiljöer för hotade arter

Död ved och katade tallar skapar livsmiljöer för hotade arter
En stor del av skogarna i anslutning till Orrberget vindpark har höga naturvärden, med gamla träd och förekomst av hotade arter. De flesta områden med höga naturvärden har kunnat sparats genom noggrann planering av vägdragningar i området.

Läs mer om åtgärder för bevarandet av biologisk mångfald vid Orrberget

Pour en savoir plus

Contacts projet Orrberget

Gestionnaire d'actifs commerciaux
Jenny Abrahamsson

+46 722 46 68 42
jenny.abrahamsson@​ox2.com