Logotype

Samarbeten för mervärden

Genom samarbeten med olika aktörer blir vi tillsammans en betydande kraft inom energiomställningen och hållbara projekt. Vårt fokus på att minska miljöpåverkan och främja hållbarhet tillsammans med våra partners har skapat verklig förändring som sträcker sig bortom våra egna verksamhetsgränser. Här delar vi med oss av våra samarbeten och innovativa projekt som inte bara minskar koldioxidutsläppen, utan även främjar den biologiska mångfalden.

Främjande av biologisk mångfald i Karskruv och Marhult vindparker

I strävan efter att främja den biologiska mångfalden och bevara värdefulla naturområden har Karskruv och Marhult vindparker genomfört en rad åtgärder. Engagemanget sträcker sig från återskapande av betesmark till skapande av livsmiljöer för insekter och andra viktiga arter. Här är några av de viktiga åtgärderna som har genomförts för att skydda och främja den biologiska mångfalden i dessa områden.

Läs om projekten för biologisk mångfald i Karskruv och Marhult

Våra samarbetspartners: