Logotype

Vår strategi

Som en av de ledande aktörerna i Europa med en bevisad affärsmodell och organisation kan OX2 bidra till att accelerera omställningen till förnybar energi. Samtidigt kan bolaget utöka sin marknads­andel på en snabbt växande marknad.

OX2:s strategi vilar på tre fundament:

Stärka ledarskapet på existerande marknader och produkter

På de marknader där OX2 har en stark position ska bolaget dra fördel av sin marknads­närvaro. De kommande åren ska OX2 stärka sin ledande position i Norden och växa inom landbaserad vindkraft. Insatserna inom egenutvecklade projekt ska intensifieras och projektutvecklings­portföljen växa genom förvärv. Samtidigt ska OX2 också öka insatserna inom havsbaserad vindkraft.

Expandera till nya marknader och inom nya teknologier

Geografisk och teknologisk diversifiering är ett fundament i OX2:s strategi. Bolaget har med lärdomar från den polska etableringen 2019 byggt nya organisationer i Spanien, Frankrike, Italien och Rumänien. OX2 accelererar också sina investeringar i havsbaserad vindkraft, solkraft, och energilagring.

Bedriva verksamheten effektivt och leda hållbarhets­utvecklingen

OX2 växer snabbt på flera marknader och inom nya teknologier, vilket innebär att komplexiteten i bolagets verksamhet förväntas öka framgent. I denna tillväxtfas lägger bolaget stor kraft på att utveckla den egna organisationen, ledarskapet, operationella modeller, och kultur.

Bolaget ska växa med bibehållen kvalitet, innovationskraft och entreprenörsanda. Hållbarhet är av särskild strategisk vikt då OX2 grundades utifrån idén att utveckla lönsamma och storskaliga energilösningar som driver omställningen mot en hållbar framtid.