Logotype

Storskalig odling av musslor vid Aurora

OX2 har tecknat en avsiktsförklaring med Ecopelag för att utreda möjligheter till storskalig odling av blåmusslor vid den planerade havsbaserade vindparken Aurora mellan Gotland och Öland.

OX2 arbetar aktivt i alla sina offshoreprojekt för att addera möjligheter till synergieffekter för regionen, fiskerinäring och havsbruk. OX2 har under 2022 tecknat avsiktsförklaring med Ecopelag för att tillsammans utreda möjligheter till storskalig odling av blåmusslor vid den planerade havsbaserade vindparken Aurora och OX2s andra parker i Östersjön. 

 

Genom innovation och konkreta åtgärder hoppas OX2 tillsammans med Ecopelag att kunna påskynda återhämtningen av en livskraftig Östersjö och säkerställa ett hållbart nyttjande av dess resurser. En storskalig blåmusselodling skulle kunna åstadkomma ett betydande och kostnadseffektivt närsaltsupptag med fokus på cirkularitet och hållbar tillväxt inom såväl blåa som gröna näringar.


Samarbetet hoppas vi kunna leda till att vi i framtiden när parken är byggd kan kombinera storskalig förnybar energi med produktion av foder- och livsmedelsråvara och genom detta minska övergödningen i Östersjön. Tillsammans kan vi då bidra till ett friskare och starkare Östersjön.

Se video om samarbetet: