Logotype

Vår verksamhet

OX2 accelererar tillgången till förnybar energi. Vi arbetar med storskaliga energilösningar inom flera tekniker.

Vind, sol, och energilagring

Vårt fokus är vind- och solenergiproduktion, men vi arbetar även med energilagring för att erbjuda kundanpassade lösningar inom förnybar energi.