Logotype

Rädda torsken i Östersjön

Torsken är Östersjöns viktigaste rovfisk och har en viktig funktion i havets ekosystem. Arten är hotad på grund av klimatförändringar som försämrar havets miljö. Orsaker som lett till försämrat torskbeståndet är främst:

  • Syrebrist
  • Övergödning
  • Överfiske

Vad är fördelarna med artificiella rev?

Fundament av vindkraftsverken bidrar naturligt till revstrukturer lämpliga för fisk och musslor och OX2 vill undersöka möjligheterna till flera åtgärder som tex artificiella rev för utsättning inom våra vindkraftsprojekt till havs. Detta för att öka den biologiska mångfalden i närområdet.

Hur kan vi hjälpa torsken?

I samarbete med Hanö Torskrev, Marint centrum och Lunds Universitet vill vi bidra till en levande marin miljö i Östersjön genom att skapa habitatförstärkning i form av artificiella rev. OX2 har sponsrat projektet Hanö torskrevsförening genom inköp av 10 stycken artificiella rev som ska placeras ut i Hanöbukten där torskrevsföreningen har sin revpark.

Om OX2:s klimatarbete

OX2 jobbar aktivt med klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald. Vårt mål är att uppnå naturpositiva vindparker år 2030. Vi ska nå målet genom samarbete och kunskapsdelning kring klimat och biologisk mångfald i våra projekt.