Logotype

Marknads­översikt

Förnybar energi i Sverige förväntas öka kraftigt den närmaste tioårsperioden. Regeringens ambition är att 100 procent av elförsörjningen ska vara förnybar år 2040.

Den nuvarande energimixen i Sverige domineras av vattenkraft och kärnkraft som tillsammans genererade 75 procent av den totala elproduktionen på 159 TWh under 2020 enligt Energimyndigheten. Vindkraft svarar idag för 15 procent av den totala elproduktionen i Sverige och andelen växer snabbt.

Som en av de första marknaderna i Europa har den svenska marknaden för landbaserad vindkraft utvecklats till en marknad utan behov av statliga stöd. Ny lagstiftning som minskar nätanslutningskostnaden för havsbaserade vindkraftsprojekt förväntas bidra till att havsbaserade vindkraftsprojekt blir mer konkurrens­kraftiga.