Fotowoltaika

OX2 zajmuje się realizacją i sprzedażą farm fotowoltaicznych o skali przemysłowej, stawiając przede wszystkim na wznoszenie obiektów o wysokiej jakości i wydajności.


Korzystając z pozycji lidera o ponad 16-letnim doświadczeniu w sektorze energetyki odnawialnej, OX2 systematycznie budowała silny międzynarodowy zespół PV i dynamicznie powiększała portfel inwestycji fotowoltaicznych w całej Europie, m.in. w Finlandii, Polsce, Szwecji oraz we Francji i we Włoszech. Celem OX2 jest pełnić wiodącą rolę w realizacji wielkoskalowych farm fotowoltaicznych.


Realizując światowej klasy farmy fotowoltaiczne na skalę przemysłową, OX2 dodatkowo zwiększa swój wkład w realizację celów UE w zakresie energetyki odnawialnej i wzmacnia swoją pozycję na pierwszym froncie walki ze zmianami klimatycznymi, jednocześnie dostarczając swoim klientom najlepsze inwestycje.


Fotowoltaika

OX2 zajmuje się realizacją i sprzedażą farm fotowoltaicznych o skali przemysłowej, stawiając przede wszystkim na wznoszenie obiektów o wysokiej jakości i wydajności.


Korzystając z pozycji lidera o ponad 16-letnim doświadczeniu w sektorze energetyki odnawialnej, OX2 systematycznie budowała silny międzynarodowy zespół PV i dynamicznie powiększała portfel inwestycji fotowoltaicznych w całej Europie, m.in. w Finlandii, Polsce, Szwecji oraz we Francji i we Włoszech. Celem OX2 jest pełnić wiodącą rolę w realizacji wielkoskalowych farm fotowoltaicznych.


Realizując światowej klasy farmy fotowoltaiczne na skalę przemysłową, OX2 dodatkowo zwiększa swój wkład w realizację celów UE w zakresie energetyki odnawialnej i wzmacnia swoją pozycję na pierwszym froncie walki ze zmianami klimatycznymi, jednocześnie dostarczając swoim klientom najlepsze inwestycje.


Fotowoltaika to najszybciej rozwijający się segment sektora energetycznego

W ostatnich latach w Unii Europejskiej w elektrowniach słonecznych odnotowano największy przyrost mocy zainstalowanej w porównaniu ze wszystkimi innymi technologiami wytwarzania energii elektrycznej. Dzięki szybkiemu spadkowi wymaganych nakładów inwestycyjnych i rosnącej sprawności oraz wydajności modułów fotowoltaika osiąga parytet sieci w coraz większej liczbie krajów w Europie.

Fotowoltaika ma wiele zalet, m.in. wyjątkową skalowalność i możliwość dostosowania instalacji do dowolnej lokalizacji przy wykorzystaniu tych samych, podstawowych komponentów. Wysoką dostępność i funkcjonalność zapewnia połączenie struktury modułowej z niskim poziomem skomplikowania instalacji oraz łatwą wymianą elementów.

Fotowoltaika to najszybciej rozwijający się segment sektora energetycznego

W ostatnich latach w Unii Europejskiej w elektrowniach słonecznych odnotowano największy przyrost mocy zainstalowanej w porównaniu ze wszystkimi innymi technologiami wytwarzania energii elektrycznej. Dzięki szybkiemu spadkowi wymaganych nakładów inwestycyjnych i rosnącej sprawności oraz wydajności modułów fotowoltaika osiąga parytet sieci w coraz większej liczbie krajów w Europie.

Fotowoltaika ma wiele zalet, m.in. wyjątkową skalowalność i możliwość dostosowania instalacji do dowolnej lokalizacji przy wykorzystaniu tych samych, podstawowych komponentów. Wysoką dostępność i funkcjonalność zapewnia połączenie struktury modułowej z niskim poziomem skomplikowania instalacji oraz łatwą wymianą elementów.

Współpraca zapewnia równoważony rozwój

Wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne stanowią istotne aktywa energetyczne i należy tak je traktować już na etapie planowania. OX2 oferuje inwestorom farmy fotowoltaiczne w pełni gotowe do użytku, po odbiorach i rozruchu oraz zgodne z wszelkimi założeniami eksploatacyjnymi. W okresie eksploatacji OX2 zapewnia usługi zarządzania technicznego i komercyjnego (zarządzanie aktywami), zapewniając wysoką wydajność farmy na przestrzeni całego cyklu użytkowania.

Przez lata OX2 zgromadził bogatą wiedzę na temat najlepszego sposobu odpowiadania na potrzeby inwestorów w drodze rozwoju i budowania wysokiej jakości aktywów energetycznych, które wyróżnia maksymalna wydajność, niski poziom oddziaływania na środowisko i aktywne zaangażowanie interesariuszy.

Nasze doświadczenie w sektorze PV stale rośnie i obejmuje wszystkie obszary wielkoskalowej technologii fotowoltaicznej w tym instalacje naziemne nieruchome i śledzące położenie słońca, pływające i agrofotowoltaiczne. Staranne dopasowanie technologii do warunków w terenie i na rynku to główny element naszej oferty.

Zrównoważony rozwój stanowi naszą siłę napędową. Ochrona środowiska, zintegrowanie z krajobrazem i produkcją rolną a także otwarty dialog z lokalnymi interesariuszami stanowią narzędzia, za sprawą których wspieramy zrównoważony rozwój i podnosimy szansę powodzenia inwestycji.

Integracja energii produkowanej ze źródeł odnawialnych może być ogromnym wyzwaniem dla operatorów sieci. Od samego początku naszej działalności OX2 jest świadomy znaczenia ścisłej współpracy dla powodzenia przedsięwzięcia i dlatego stał się naturalnym partnerem operatorów sieci w wielu regionach i krajach.

Współpraca zapewnia równoważony rozwój

Wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne stanowią istotne aktywa energetyczne i należy tak je traktować już na etapie planowania. OX2 oferuje inwestorom farmy fotowoltaiczne w pełni gotowe do użytku, po odbiorach i rozruchu oraz zgodne z wszelkimi założeniami eksploatacyjnymi. W okresie eksploatacji OX2 zapewnia usługi zarządzania technicznego i komercyjnego (zarządzanie aktywami), zapewniając wysoką wydajność farmy na przestrzeni całego cyklu użytkowania.

Przez lata OX2 zgromadził bogatą wiedzę na temat najlepszego sposobu odpowiadania na potrzeby inwestorów w drodze rozwoju i budowania wysokiej jakości aktywów energetycznych, które wyróżnia maksymalna wydajność, niski poziom oddziaływania na środowisko i aktywne zaangażowanie interesariuszy.

Nasze doświadczenie w sektorze PV stale rośnie i obejmuje wszystkie obszary wielkoskalowej technologii fotowoltaicznej w tym instalacje naziemne nieruchome i śledzące położenie słońca, pływające i agrofotowoltaiczne. Staranne dopasowanie technologii do warunków w terenie i na rynku to główny element naszej oferty.

Zrównoważony rozwój stanowi naszą siłę napędową. Ochrona środowiska, zintegrowanie z krajobrazem i produkcją rolną a także otwarty dialog z lokalnymi interesariuszami stanowią narzędzia, za sprawą których wspieramy zrównoważony rozwój i podnosimy szansę powodzenia inwestycji.

Integracja energii produkowanej ze źródeł odnawialnych może być ogromnym wyzwaniem dla operatorów sieci. Od samego początku naszej działalności OX2 jest świadomy znaczenia ścisłej współpracy dla powodzenia przedsięwzięcia i dlatego stał się naturalnym partnerem operatorów sieci w wielu regionach i krajach.

Najwyższe standardy

Przykładamy duże znaczenie do wydajności eksploatacyjnej, poprzez zapewnienie wysokiej jakości instalacji, bezpiecznego i sprawnego utrzymania ruchu oraz przystosowanie obiektu do warunków lokalnych oraz ram prawnych. OX2 współpracuje z czołowymi dostawcami paneli fotowoltaicznych oraz liderami rynku falowników, konstrukcji i infrastruktury elektrycznej.

W OX2 rozumiemy potrzebę znalezienia równowagi pomiędzy panelami, falownikami i instalacją wysokiego napięcia, a także najlepiej dobranymi konstrukcjami montażowymi i sprawnym przyłączeniem do sieci. Wiedza o funkcjonowaniu i wymogach sieci należy do kluczowych atutów OX2 i wynika z wieloletniego doświadczenia w zakresie współpracy z OSD i OSP w różnych krajach.

Od naszych dostawców i wykonawców oczekujemy postępowania zgodnie z wartościami OX2, do których należą: uczciwe warunki zatrudnienia, przestrzeganie kodeksu postępowania, norm BHP, standardów ochrony środowiska i etyki pracy. W OX2 wyznaczamy sobie najwyższe standardy i tego samego oczekujemy od naszych partnerów. Jesteśmy przekonani, że jest to najlepszy sposób realizacji naszej wizji, w kierunku budowania zrównoważonej przyszłości.

Najwyższe standardy

Przykładamy duże znaczenie do wydajności eksploatacyjnej, poprzez zapewnienie wysokiej jakości instalacji, bezpiecznego i sprawnego utrzymania ruchu oraz przystosowanie obiektu do warunków lokalnych oraz ram prawnych. OX2 współpracuje z czołowymi dostawcami paneli fotowoltaicznych oraz liderami rynku falowników, konstrukcji i infrastruktury elektrycznej.

W OX2 rozumiemy potrzebę znalezienia równowagi pomiędzy panelami, falownikami i instalacją wysokiego napięcia, a także najlepiej dobranymi konstrukcjami montażowymi i sprawnym przyłączeniem do sieci. Wiedza o funkcjonowaniu i wymogach sieci należy do kluczowych atutów OX2 i wynika z wieloletniego doświadczenia w zakresie współpracy z OSD i OSP w różnych krajach.

Od naszych dostawców i wykonawców oczekujemy postępowania zgodnie z wartościami OX2, do których należą: uczciwe warunki zatrudnienia, przestrzeganie kodeksu postępowania, norm BHP, standardów ochrony środowiska i etyki pracy. W OX2 wyznaczamy sobie najwyższe standardy i tego samego oczekujemy od naszych partnerów. Jesteśmy przekonani, że jest to najlepszy sposób realizacji naszej wizji, w kierunku budowania zrównoważonej przyszłości.

Od pomysłu do elektrowni fotowoltaicznej

OX2 rozwija zarówno inwestycje fotowoltaiczne na wczesnym etapie ich przygotowania oraz nabywa prawa do inwestycji, przy czym każda lokalizacja podlega starannej selekcji, ocenie i przygotowaniu. Pozyskanie gruntu, pozwoleń i rozwiązań w zakresie przyłączenia do sieci wymaga współpracy między lokalnymi partnerami, operatorami sieci a OX2.

Wybór technologii i projekt instalacji odbywają się we współpracy z dostawcami i naszymi wewnętrznymi ekspertami, co pozwala nam znaleźć optymalne rozwiązanie dla każdej inwestycji. Ocena każdej decyzji projektowej na podstawie uśrednionego kosztu energii elektrycznej to naturalny krok umożliwiający nam zapewnienie zrównoważonego charakteru inwestycji.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w realizacji wielkoskalowych, wysokowydajnych instalacji mamy świadomość znaczenia kontroli jakości na każdym etapie prac.

OX2 przykłada dużą wagę do akceptacji społecznej. Nawiązuje współpracę z interesariuszami oraz buduje relacje z właścicielami gruntów, rolnikami, urzędami oraz mieszkańcami gminy. Stworzenie warunków do współpracy ma istotne znaczenie przez cały okres rozwoju, budowy oraz eksploatacji farmy.

Doskonała znajomość procesów finansowych oraz wymogów dla inwestycji w branży OZE, pozwala naszemu zespołowi ds. transakcji wykorzystać jego doświadczenie w zakresie wielkoskalowych inwestycji sektora energetyki odnawialnej, do opracowywania atrakcyjnych ofert dla farm fotowoltaicznych w różnorodnych lokalizacjach.

W kwestii odbioru energii, OX2 dysponuje kompleksową wiedzą dotyczącą rozwiązań umożliwiających długoterminowe zabezpieczenie przychodów oraz odpowiedni dobór rozwiązań do poszczególnych projektów fotowoltaicznych. Należą do nich m.in. umowy sprzedaży energii (PPA) czy – w niektórych krajach – państwowe programy dotacji np. w formie aukcji.

Od pomysłu do elektrowni fotowoltaicznej

OX2 rozwija zarówno inwestycje fotowoltaiczne na wczesnym etapie ich przygotowania oraz nabywa prawa do inwestycji, przy czym każda lokalizacja podlega starannej selekcji, ocenie i przygotowaniu. Pozyskanie gruntu, pozwoleń i rozwiązań w zakresie przyłączenia do sieci wymaga współpracy między lokalnymi partnerami, operatorami sieci a OX2.

Wybór technologii i projekt instalacji odbywają się we współpracy z dostawcami i naszymi wewnętrznymi ekspertami, co pozwala nam znaleźć optymalne rozwiązanie dla każdej inwestycji. Ocena każdej decyzji projektowej na podstawie uśrednionego kosztu energii elektrycznej to naturalny krok umożliwiający nam zapewnienie zrównoważonego charakteru inwestycji.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w realizacji wielkoskalowych, wysokowydajnych instalacji mamy świadomość znaczenia kontroli jakości na każdym etapie prac.

OX2 przykłada dużą wagę do akceptacji społecznej. Nawiązuje współpracę z interesariuszami oraz buduje relacje z właścicielami gruntów, rolnikami, urzędami oraz mieszkańcami gminy. Stworzenie warunków do współpracy ma istotne znaczenie przez cały okres rozwoju, budowy oraz eksploatacji farmy.

Doskonała znajomość procesów finansowych oraz wymogów dla inwestycji w branży OZE, pozwala naszemu zespołowi ds. transakcji wykorzystać jego doświadczenie w zakresie wielkoskalowych inwestycji sektora energetyki odnawialnej, do opracowywania atrakcyjnych ofert dla farm fotowoltaicznych w różnorodnych lokalizacjach.

W kwestii odbioru energii, OX2 dysponuje kompleksową wiedzą dotyczącą rozwiązań umożliwiających długoterminowe zabezpieczenie przychodów oraz odpowiedni dobór rozwiązań do poszczególnych projektów fotowoltaicznych. Należą do nich m.in. umowy sprzedaży energii (PPA) czy – w niektórych krajach – państwowe programy dotacji np. w formie aukcji.

“Celem OX2 jest pełnić wiodącą rolę w sektorze fotowoltaiki, który obecnie stanowi najsilniej rozwijający się segment rynku energii” Michiel van Asseldonk, OX2 PV, Departament Rozwoju Biznesu

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Więcej informacji znajdziesz na stronach internetowych naszych inwestycji lub kontaktując się z nami:

Departament Rozwoju Biznesu

Ulf Tollaksen

+46 702 49 37 07 ulf.tollaksen@ox2.com

Departament Rozwoju Biznesu

Isaac Garcia

+34 619 64 07 05 isaac.garcia@ox2.com

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Więcej informacji znajdziesz na stronach internetowych naszych inwestycji lub kontaktując się z nami:

Departament Rozwoju Biznesu

Ulf Tollaksen

+46 702 49 37 07 ulf.tollaksen@ox2.com

Departament Rozwoju Biznesu

Isaac Garcia

+34 619 64 07 05 isaac.garcia@ox2.com