Logotype

Nasze cele i strategia

OX2, jako jeden z wiodących uczestników rynku energetyki odnawialnej w Europie, o sprawdzonym modelu biznesowym i organizacji, wspiera działania na rzecz przyspieszenia przejścia na energię odnawialną. Zwiększamy swój udział w szybko rozwijającym się rynku.

Strategia OX2 opiera się na trzech fundamentach.

Wzmocnienie pozycji lidera na istniejących rynkach oraz w technologiach

Firma OX2 będzie wzmacniać swoją obecność na rynkach, na których wypracowała już silną pozycję. W nadchodzących latach OX2 podkreśli swoją wiodącą rolę w krajach skandynawskich oraz rozwinie się w zakresie lądowej energetyki wiatrowej. Będzie intensyfikować działania w zakresie projektów własnych oraz powiększy portfel projektów w rozwoju poprzez akwizycje. OX2 zwiekszy także aktywność w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.

Ekspansja na nowe rynki i w nowe technologie

Podstawą strategii OX2 jest dywersyfikacja geograficzna i technologiczna. Korzystając z doświadczeń założenia firmy w Polsce w 2019 roku, spółka utworzyła nowe oddziały w Hiszpanii, Francji, Włoszech oraz Rumunii. OX2 przyspiesza także inwestycje w morską energetykę wiatrową, energetykę słoneczną oraz magazynowanie energii.

Prowadzenie efektywnej działalności i zrównoważony rozwój

OX2 rozwija się dynamicznie na kilku rynkach i w zakresie nowych technologii. Oznacza to, że w przyszłości nastąpi wzrost złożoności działalności spółki. W obecnej fazie wzrostu, firma wkłada wiele starań w rozwój własnej organizacji, przywództwa, modeli operacyjnych oraz kultury.

Firma będzie się rozwijać przy zachowaniu jakości, innowacyjności i ducha przedsiębiorczości. Zrównoważony rozwój ma szczególne znaczenie strategiczne, ponieważ OX2 została założona w celu opracowania rentownych i wielkoskalowych rozwiązań energetycznych, które pobudzają przejście do zrównoważonej przyszłości.