Logotype

OX2 przyspiesza dostęp do energii odnawialnej

Zapotrzebowanie na energię odnawialną stale rośnie. Realizując projekty energetyki odnawialnej w dużej skali, OX2 przyspiesza przejście z paliw kopalnych na czystą energię. Stajemy się wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie energii odnawialnej na świecie.

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój przejawia się we wszystkim, co robimy: zaczynając od tego, dlaczego istniejemy, aż do nakrętek i śrub w naszych rozwiązaniach energetyki odnawialnej. Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju opiera się na dziesięciu istotnych filarach i podkreśla nasze cztery strategiczne obszary zainteresowania. Wspólnie obszary te wspierają nasze działania w kierunku przyspieszenia dostępu do energii odnawialnej w zrównoważony sposób.

Obszary naszego zainteresowania

Nasze Cele Zrównoważonego Rozwoju

Naszym celem jest wniesienie wkładu oraz realizacja założeń Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, która została przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie ONZ w 2015 roku.

Koncentrujemy się głównie na celach zrównoważonego rozwoju nr 7, 9, 13 i 15, ponieważ mają one wyraźny związek z naszą podstawową działalnością i misją polegającą na przyspieszeniu dostępu do energii odnawialnej.

Chcesz wiedzieć więcej?

Odwiedź naszą stronę globalną lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Head of Sustainability
Rebecca Karlsson