Logotype

Przegląd rynku

Rozwój odnawialnych źródeł energii przyczynia się do minimalizacji śladu węglowego i poprawy jakości powietrza. Jest także istotnym czynnikiem ekonomicznym stabilizującym jej cenę oraz warunkującym rozwój, niezależność oraz krajowe bezpieczeństwo energetyczne.

Energetyka odnawialna stanowi kluczowy kierunek w budowaniu zrównoważonej i bezpiecznej przyszłości.

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych jest niewątpliwie tańsza od energii wytwarzanej ze złóż kopalnych. Energia z wiatru to obecnie najtańsze źródło jej pozyskiwania. Właściwy miks energetyczny z dużym udziałem produkcji zielonej energii z odnawialnych źródeł, jest istotnym czynnikiem ekonomicznym stabilizującym jej cenę oraz warunkującym rozwój, niezależność i krajowe bezpieczeństwo energetyczne.

Obecny miks energetyczny Polski jest zdominowany przez węgiel, który w 2019 roku pokrywał 74% produkcji elektrycznej. Udział energii wiatrowej wyniósł nieco poniżej 10%, a energii słonecznej około 1%. Rynek lądowej energetyki wiatrowej oczekuje obecnie na wprowadzenie planowanych zmian legislacyjnych, które wpłyną korzystnie na rozwój sektora. Przewiduje się, że jedną z sił napędowych na polskim rynku energetyki odnawialnej, będzie elektryfikacja przemysłu.

OX2 na rynku polskim

OX2 w Polsce jest w trakcie budowy pięciu farm wiatrowych o mocy od 20 MW do 63 MW, dla których zabezpieczyła wsparcie w systemie aukcyjnym. Na początku roku firma oddała do użytku swoją pierwszą farmę wiatrową w naszym kraju, zlokalizowaną w Żarach w woj. Lubuskim. Jej moc wynosi 21 MW. Obecnie OX2 przygotowuje się do ukończenia i przekazania do użytku dwóch następnych inwestycji wiatrowych. W maju firma sprzedała lądową farmę wiatrową o mocy 63 MW w miejscowości Wysoka oraz farmę fotowoltaiczną o mocy 29 MW w miejscowości Recz. W przyszłym roku OX2 w Polsce planuje budowę kolejnych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych.