Logotype

Energetyka odnawialna to korzyści dla gmin oraz ich mieszkańców

W OX2 rozwijamy, finansujemy, budujemy i zarządzamy projektami w sektorze OZE. I robimy to tak, aby ludzie i planeta mogły się rozwijać.

Współpraca i dialog społeczny

Już na wczesnym etapie realizacji projektu nawiązujemy kontakty z właścicielami gruntów, mieszkańcami, lokalnymi stowarzyszeniami oraz gminnymi urzędnikami. Szczególny nacisk kładziemy na kontakty osobiste i otwarty dialog. W konsultacjach w ramach procesu planistycznego oraz w trakcie przygotowania inwestycji, zasięgamy opinii społeczności nie tylko w formie zorganizowanych konsultacji społecznych wymaganych prawem. Chętnie bierzemy udział w dyskusji publicznej nad MPZP. Otwartą komunikację prowadzimy także bezpośrednio docierając do mieszkańców danej gminy, przekazując rzetelną wiedzę w zakresie wpływu inwestycji.

Wpływy z podatków i umów

Podatki z inwestycji płynące z farm wiatrowych do samorządów, a tym samym do lokalnych społeczności, to znaczący wpływ do budżetów gmin oraz silny impuls do ich rozwoju. Szacuje się, że do budżetów gmin, na terenie których zlokalizowane są działające lądowe farmy wiatrowe, wynosi około 100 000 – 130 000 złotych rocznie od jednej turbiny wiatrowej. Podatki od budowanych oraz zaplanowanych do budowy w najbliższych latach wiatraków, przyniosą gminom wpływy na poziomie około 150 000 – 200 000 złotych od jednej turbiny wiatrowej. Dla przykładowej liczby 10 turbin jest to kwota wpływu z podatków do gminy w wysokości około 1,5 – 2 milionów złotych rocznie.

Dlaczego OX2?

OX2 jest firmą z blisko 18-letnim doświadczeniem w realizacji projektów energetyki odnawialnej oraz największym w Europie deweloperem lądowej energetyki wiatrowej. Od 2019 roku z sukcesem rozwijamy i budujemy lądowe projekty wiatrowe oraz projekty fotowoltaiczne także na rynku polskim. Naszym atutem jest zespół, który tworzą najlepsi specjaliści, których wiedza, kompetencje i doświadczenie są gwarantem sukcesu naszych projektów. W OX2 w Polsce budujemy nie tylko farmy, ale także relacje. Jesteśmy dobrym sąsiadem, dlatego chętnie angażujemy się w działania na rzecz rozwoju gmin i wspierania inicjatyw lokalnej społeczności. Wsłuchujemy się w potrzeby mieszkańców i wspólnie projektujemy działania na rzecz rozwoju gmin. Nawiązujemy długoterminowe współprace. Jesteśmy wiarygodnym partnerem, obecnym w życiu gmin i lokalnych społeczności na każdym etapie projektu, od podpisania umów dzierżawy, poprzez budowę, aż po eksploatację farmy wiatrowej i słonecznej.