Logotype

Zgłaszanie nieprawidłowości 

Kanał sygnalizacji

Kanał zgłaszania nieprawidłowości jest skierowany do pracowników, konsultantów, dostawców i interesariuszy, którzy zaobserwowali podejrzane zachowanie lub działania mogące stanowić istotne naruszenie prawa lub Kodeksu postępowania OX2 (Code of Conduct). Kanał zgłaszania nieprawidłowości jest ważnym narzędziem wspierania wysokich standardów etycznych oraz utrzymywania zaufania klientów i opinii publicznej.

Usługa zgłaszania nieprawidłowości może być wykorzystywana do ostrzegania nas o poważnym ryzyku niewłaściwego postępowania mającego wpływ na ludzi, naszą organizację, społeczeństwo lub środowisko. W związku z tym zgłoszenie może dotyczyć takich kwestii, jak poważne czyny niezgodne z prawem, które podlegają karze pozbawienia wolności lub podobne wykroczenia, poważne naruszenie zasad etyki biznesowej OX2, zachowanie, które prawdopodobnie spowoduje obrażenia fizyczne lub uszkodzenie osoby lub mienia. Więcej informacji na temat tego, w jakich sprawach można korzystać z kanału zgłaszania nieprawidłowości, można znaleźć w naszej Polityce zgłaszania nieprawidłowości.

Nie musisz mieć dowodów na swoje podejrzenia, ale wszystkie wiadomości muszą być wysyłane w dobrej wierze.

Więcej informacji na temat przetwarzania zgłoszeń i dalszego dochodzenia można znaleźć w naszej polityce zgłaszania nieprawidłowości.

Mechanizm rozpatrywania skarg

Mechanizm skarg i zażaleń jest skierowany do osób, społeczności i firm, które mają opinie lub obawy dotyczące naszych projektów.

OX2 traktuje wszystkie skargi poważnie i dąży do ich niezwłocznego uznania i rozpatrzenia. Skarga jest formalnym wyrazem niezadowolenia skierowanym do OX2 lub dotyczącym OX2, związanym z rozwojem projektu, budową, działaniem lub członkiem personelu.

Uznajemy, że każdy ma prawo do złożenia skargi i zapewniamy, że wszystkie otrzymane przez nas skargi będą rozpatrywane z szacunkiem, obiektywnie i skutecznie. 

Przejdź do formularza

Dowiedz się więcej o procesie rozpatrywania skarg i zażaleń. Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna, a Twoje dane osobowe będą traktowane jako poufne zgodnie z naszą polityką integralności.