Logotype

OX2 będzie zarządzał trzema farmami wiatrowymi w Wielkopolsce

lipiec 3, 2024, 10:18
 Informacja prasowa
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 Polska będzie odpowiadał za kompleksową obsługę przejętych w 2023 roku przez Grupę ORLEN farm o łącznej mocy 142 MW 

W ramach umowy OX2 będzie odpowiedzialny za kompleksowe zarządzanie farmami wiatrowymi zlokalizowanymi na terenie wielkopolski: FW Ujazd (30 MW), FW Dobrzyca (49,9 MW) i FW Wielkopolska (62,4 MW). To jedne z najbardziej efektywnych i najnowocześniejszych farm wiatrowych w Polsce, które pokrywają zapotrzebowanie na energię elektryczną 240 tys. gospodarstw domowych. 

Projekty, które przekazujemy do obsługi OX2, są dla nas szczególnie ważne, ponieważ w przyszłości będą mogły zostać rozbudowane o farmy fotowoltaiczne o mocy sięgającej około 150 MW. Zależało nam na współpracy z doświadczonym partnerem, który zapewni bezpieczne i efektywne funkcjonowanie farmpowiedział Przemysław Rosuł, Kierownik Zespołu Energetyki Odnawialnej ORLEN.  

Umowa z OX2 obejmuje przejęcie przez szwedzkiego dewelopera OZE pełnej obsługi technicznej, eksploatacyjnej i serwisowej, a także zarządzanie umowami gruntowymi oraz współpracą zpodwykonawcami, a także obsługę komercyjną farm. Ich łączna moc wytwórcza sięga 142 MW, na które składa się 15 turbin FW Ujazd o mocy 30 MW, 19 turbin FW Dobrzyca o mocy 49,9 MW oraz 15 turbin FW Wielkopolska (Dominowo) o mocy 62,4 MW. 

Powierzenie przez Grupę Orlen zarządzania farmami wiatrowymi w Wielkopolsce to ważny krok dla OX2 w Polsce. Posiadamy duże doświadczenie w zarządzaniu projektami OZE, a nasza kompleksowa oferta obejmuje cały cykl życia inwestycji, od ich rozwoju - przez budowę - po eksploatację. Wykorzystujemy najlepsze praktyki i doświadczenie, które zbudowaliśmy rozwijając projekty w kilkunastu krajach, głównie w Szwecji i Finlandii. Jesteśmy jednym z liderów dynamicznego rynku OZE; w Polsce jesteśmy obecni od 2019 roku i w tym czasie rozwinęliśmy portfolio projektów o łącznej mocy około 3,1 GW podkreśla Katarzyna Suchcicka, prezes OX2 w Polsce. 

OX2, odpowiedzialny za obsługę farm wiatrowych z portfolio Grupy Orlen, jest czołowym deweloperem OZE oraz liderem pod względem przeprowadzanych inwestycji wiatrowych w Europie. Portfolio projektów firmy w Polsce o łącznej mocy około 3,1 GW, obejmuje projekty wiatrowe o mocy blisko 850 MW, fotowoltaiczne o mocy ponad 1,7 GW oraz magazyny energii o mocy ponad 550 MW. 

OX2 zatrudnia 75 specjalistów z gruntownym doświadczeniem w technicznym i komercyjnym zarządzaniu instalacjami OZE. Obecnie OX2 zarządza portfelem aktywów OZE o mocy ponad 5 GW na świecie, na które składa się ponad 1000 turbin wiatrowych oraz kilka farm fotowoltaicznych i magazynów energii. W Polsce firma OX2 zakontraktowała kompleksowe zarządzanie dla niemal 250 MW OZE (liczba ta nie uwzględnia umowy z Spółkami z Grupy ORLEN). 

Współpraca z Grupą ORLEN to kolejny projekt realizowany przez OX2 w partnerstwie z krajowymi spółkami energetycznymi. W 2023 r. deweloper sprzedał Grupie Enea rozwijany projekt Farmy Wiatrowej Bejsce o mocy 19,8 MW. Inwestycja jest w trakcie budowy i rozpocznie pracę w 2025 r. Obecnie OX2 realizuje budowę trzech kolejnych projektów wiatrowych oraz wielkoskalowej farmy fotowoltaicznej. 

Powierzone OX2 farmy wiatrowe Grupy ORLEN to nowe instalacje, uruchomione w latach 2021-2022, które w kolejnych latach mogą zostać rozwinięte o projekty fotowoltaiczne o mocy około 150 MW na zasadzie cable poolingu. Zwiększyłoby to zainstalowaną łączną moc wytwórczą z obecnych 142 MW do 301 MW łącznie w jednostkach wiatrowych i fotowoltaicznych. Zgodnie z przyjętą strategią, do końca 2030 roku Grupa ORLEN będzie dysponować odnawialnymi źródłami energii o łącznej mocy ponad 9 GW, obejmującymi m.in. morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaikę oraz jednostki wytwórcze na biogaz i biometan 

Kontakt dla mediów:
Małgorzata Dobosz
Head of Communications and Sustainability
Tel. +48 502 746 227
malgorzata.dobosz@ox2.com

__________________________________________________________________

O OX2

OX2 rozwija, buduje i oferuje inwestorom lądowe oraz morskie farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Firma oferuje także zarządzanie farmami wiatrowymi i słonecznymi po zakończeniu budowy. Portfel projektów deweloperskich OX2 obejmuje inwestycje wiatrowe oraz fotowoltaiczne zarówno własne, jak i nabyte w drodze przejęcia praw do projektu na różnych etapach rozwoju. Firma jest również aktywna w obszarze rozwoju technologii energetyki odnawialnej, takich jak wodór i magazynowanie energii. OX2 prowadzi działalność na jedenastu rynkach w Europie: w Szwecji, Finlandii, Estonii, Polsce, Rumunii, Francji, Hiszpanii, Grecji, na Litwie, Wyspach Alandzkich, we Włoszech. Od 2023 jest obecna także w Australii. Sprzedaż w 2023 roku wyniosła około 7,8 mln SEK. Firma zatrudnia około 500 pracowników i ma siedzibę w Sztokholmie w Szwecji. OX2 jest notowana na giełdzie Nasdaq Stockholm od 2022 roku.