Logotype

OX2 buduje najwięcej farm wiatrowych w Europie

listopad 4, 2020, 06:45
 Informacja prasowa
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Jak wskazują statystki opracowane przez stowarzyszenie branżowe WindEurope, przez ostatnie sześć lat firma OX2 zainstalowała najwięcej lądowych turbin wiatrowych w Europie. Od 2015 roku firma OX2 przeprowadziła instalację łącznie 377 turbin wiatrowych o całkowitej mocy wynoszącej 1,6 GW.

„Jesteśmy dumni, że dostarczyliśmy Europejczykom znaczną ilość energii odnawialnej. W celu przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu wszystkie kraje są zobowiązane do rozwijania potencjału energii wiatrowej” — stwierdził Paul Stormoen, dyrektor generalny firmy OX2. 

Od 2015 roku firma OX2 zainstalowała w Europie łącznie 377 lądowych turbin wiatrowych o całkowitej mocy wynoszącej 1,6 GW. Zapewniło to tej działającej w sektorze energetyki wiatrowej spółce pierwsze miejsce na liście największych producentów lądowych turbin wiatrowych przygotowanej przez stowarzyszenie branżowe WindEurope. Drugie miejsce zajęła firma Forestalia, a trzecie spółka SSE.

W myśl krajowych planów na rzecz klimatu i energii, państwa członkowskie Unii Europejskiej chcą, aby moc elektrowni wiatrowych zwiększyła się ponad dwukrotnie do 2030 roku, wzrastając z poziomu niecałych 200 GW do 400 GW. Umożliwiłoby to utworzenie ok. 150 000 nowych miejsc pracy i podwoiło udział energii wiatrowej w zużyciu energii elektrycznej w UE, czyli zwiększyło go z 15% do 30%, zgodnie z ustaleniami w raporcie „Wind energy and economic recovery in Europe” opracowanego przez WindEurope.

„Energia wiatrowa będzie w przyszłości podstawą europejskiego systemu energetycznego. Unia Europejska chce, by do roku 2050 lądowe turbiny wiatrowe wytwarzały nawet 750 GW energii (na chwilę obecną generują one 197 GW energii). Do osiągnięcia założonej wartości docelowej niezbędne są odpowiednie zasady dotyczące budowy nowych elektrowni wiatrowych. Co jednak jeszcze ważniejsze, potrzebujemy ludzi i firm skorych do zakasania rękawów i przeprowadzenia transformacji energetycznej. Firma OX2 jest przykładem właśnie takiej postawy. Brawa dla niej!” — powiedział Giles Dickson, dyrektor generalny WindEurope.

„Inwestycje w energię wiatrową pozwolą zahamować kryzys klimatyczny i jednocześnie reanimować europejską gospodarkę. Długi proces wydawania zezwoleń może jednak zmniejszyć ich stopę, dlatego też ważne jest, aby wszystkie kraje członkowskie podjęły działania w celu zwiększenia przejrzystości tego procesu i nadania mu priorytetu w kontekście budowy elektrowni wiatrowych, a tym samym zapewnienia realizacji założeń krajowych planów na rzecz klimatu i energii” — zaznaczył Paul Stormoen.

Jak podaje WindEurope, obecnie energia wiatrowa jest w Europie sektorem zapewniającym zatrudnienie 300 000 osób i zwiększającym unijne PKB o 37 mld EUR. Każda nowa turbina wiatrowa generuje 10 mln EUR działalności gospodarczej.

Więcej informacji:

Przygotowany przez WindEurope raport Wind energy and economic recovery in Europe można znaleźć tutaj.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z następującymi osobami:

Katarzyna SuchcickaO, dyrektor generalny OX2 w Polsce, adres e-mail: katarzyna.suchcickaO@ox2.com

O firmie OX2

Firma OX2 opracowuje i konstruuje rozwiązania umożliwiające pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, a także zajmuje się zarządzaniem nimi. Na przestrzeni ostatnich 15 lat OX2 udało się uzyskać status lidera w zakresie realizacji zakrojonych na szeroką skalę projektów wykorzystujących lądową energię wiatrową dzięki wygenerowaniu ponad 2,3 GW energii wiatrowej w regionie nordyckim. Poprzez stałe zwiększanie dostępu do energii odnawialnej OX2 promuje transformację otwierającą drogę ku bardziej zrównoważonej przyszłości. OX2 prowadzi działalność w Szwecji, Norwegii, Finlandii i Polsce, a także na Litwie i we Francji. Siedziba główna firmy mieści się w Sztokholmie, w Szwecji. Jej przychody ze sprzedaży w 2019 r. wyniosły 463 mln EUR. Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://ox2.com

Download as PDF