Logotype

OX2 oddaje do użytku pierwszą farmę wiatrową w Polsce

styczeń 11, 2022, 13:19
 Informacja prasowa
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 przekazał do eksploatacji MEAG Munich Ergo Asset Management GmbH (MEAG), farmę wiatrową o mocy 21 MW w Polsce. Farma wiatrowa Żary jest pierwszym projektem oddanym do użytku przez OX2 w Polsce.

„Projekt został zrealizowany podczas pandemii, która oprócz spowolnienia procedur administracyjnych powoduje zakłócenia w łańcuchu dostaw i siły roboczej. Nasze wysiłki mające na celu złagodzenie wpływu pandemii na środowisko pracy na budowie były skuteczne i zapewniły bezpieczeństwo ludziom. Żary są naszym pierwszym projektem przekazanym w Polsce i kamieniem milowym.”, mówi Paul Stormoen, CEO, OX2.

Farma wiatrowa Żary składa się z siedmiu turbin wiatrowych wybudowanych w południowo – zachodniej części Polski. OX2 rozwinął projekt i wybudował farmę wiatrową oraz uzyskał pozwolenie na użytkowanie inwestycji. Łączna produkcja energii z obiektu jest szacowana na 66 GWh rocznie, co pokrywa zapotrzebowanie dla ponad 13 000 gospodarstw domowych.

 

Informacje o farmie wiatrowej:

  • 7 turbin wiatrowych Nordex N117/3000, o wysokości piasty 121,5 metrów.
  • Główni podwykonawcy: Nordex (dostawa i montaż turbin), ONDE (fundamenty, drogi, przyłączenie do sieci)

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu:

Mikael Östlund, p.o. Dyrektora ds. Komunikacji, OX2, tel. +46 855 931 011, press@ox2.com

 

O OX2
OX2 rozwija i sprzedaje farmy wiatrowe i słoneczne. Na przestrzeni ostatnich szesnastu lat OX2 osiągnął pozycję lidera w branży lądowej energetyki wiatrowej. Firma rozwinęła i sprzedała obiekty o łącznej mocy zainstalowanej ok. 2,5 GW w Szwecji, Finlandii, Polsce i Norwegii, a do grona jej klientów należą m.in. Allianz, Ardian i IKEA. W latach 2014-2020 OX2 zrealizował w Europie więcej inwestycji w sektorze lądowej energetyki wiatrowej niż jakikolwiek inny deweloper. Za sprawą stałego zwiększania dostępu do energii ze źródeł odnawialnych OX2 wspiera transformację w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. OX2 prowadzi działalność w Szwecji, Finlandii, Polsce, Francji, Norwegii, Hiszpanii, Rumunii, na Litwie i we Włoszech. Siedziba główna mieści się w Sztokholmie. W 2020 r. osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 5.201 mln SEK, zaś jego wskaźnik EBIT wyniósł 416 mln SEK. Akcje OX2 są notowane na Nasdaq First North Premier Growth Market w Sztokholmie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.ox2.com