Logotype

Energetyka słoneczna

Fotowoltaika jest najszybciej rozwijającą się technologią w globalnym miksie energetycznym. Rynek energii ze słońca jest napędzany przez istotne cele klimatyczne, szybko rosnący popyt na odnawialną energię elektryczną i duży potencjał inwestycyjny. Rozwojowi sektora sprzyja postęp technologiczny i spadek kosztów inwestycji.

OX2 i energetyka słoneczna

OX2 inwestuje w rozwój energetyki słonecznej od 2018 roku. W naszym modelu biznesowym, działalność w procesie inwestycyjnym planujemy w pełnym łańcuchu wartości, od zaplanowania i przygotowania lokalizacji, poprzez procedowanie pozwoleń, zawarcie umowy z inwestorem, aż po budowę i zarządzanie techniczne.

Dzięki długoterminowej współpracy, budujemy relacje i zaufanie właścicieli gruntów, dostawców oraz inwestorów.

W OX2 rozwijamy i realizujemy projekty energetyki słonecznej naziemnej i pływającej. Opracowujemy również rozwiązania agrofotowoltaiczne, gdzie panele słoneczne są instalowane tak, aby powierzchnia gruntu mogła być jednocześnie wykorzystywana w rolnictwie. Pracujemy także nad rozwiązaniami hybrydowymi, w których instalacja słoneczna jest łączona z magazynowaniem energii.

Z całego portfela energii słonecznej OX2, około 33% stanowią projekty fotowoltaiczne w rozwoju w Polsce.

Fakty o energetyce słonecznej

Energia słoneczna jest najbardziej rozpowszechnionym źródłem energii na świecie. Każdego dnia na Ziemię trafia energia ze słońca odpowiadająca 10 000-krotności całkowitego światowego zużycia. Konwersja energii świetlnej na energię elektryczną to fotowoltaika.

Pierwsze ogniwa słoneczne powstały w latach 80. XIX wieku. Swoją dojrzałość, technologia solarna osiągnęła dopiero w ostatniej dekadzie. Dzięki postępowi technologicznemu, w latach 2010-2020 koszt modułów fotowoltaicznych spadł o około 95%.

Obserwujemy intensywny rozwój technologii modułów fotowoltaicznych. Technologia słoneczna jest zintegrowana ze wszystkim, od słuchawek po okna. Zwiększona wydajność modułów PV sprawiła, że farmy słoneczne stały się atrakcyjne komercyjnie nawet w północnych częściach Europy.

Pływające farmy słoneczne, zwykle zlokalizowane są na stawach lub innych spokojniejszych wodach. Agrowoltaika, czyli agro-PV to fotowoltaika, gdzie energia słoneczna połączona jest z uprawą roli lub hodowlą zwierząt. Wyniki badań wskazują, że na obszarach wykorzystywania energii ze słońca w rolnictwie, obserwuje się wzrost plonów i polepszenie stanu zdrowia zwierząt.