Logotype

Magazynowanie energii

Energia odnawialna to najszybszy i najbardziej opłacalny sposób wytwarzania energii elektrycznej bez udziału paliw kopalnych. Dlatego też znaczenie energii odnawialnej i związanych z nią technologii systematycznie wzrasta. Magazynowanie energii odgrywa kluczową rolę w rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych, a tym samym w działaniu na rzecz promowania neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w systemie energetycznym.

OX2 i magazynowanie energii

Magazynowanie energii ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju energetyki słonecznej i wiatrowej. OX2 bada możliwości rozwoju samodzielnych systemów magazynowania energii oraz systemów hybrydowych z projektami fotowoltaicznymi lub wiatrowymi.

Zainteresowanie OX2 rozwojem magazynowania energii wynika z rosnących potrzeb przesyłu energii w całej Europie. OX2 oferuje także kompleksowe zarządzanie magazynami energii dla klientów i inwestorów.

Fakty na temat magazynowania energii

Technologie magazynowania energii wspomagają transformację systemów energetycznych na wielu poziomach. Umożliwiają integrację energii odnawialnej z siecią, przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, tworzą elastyczność w ramach sieci i umożliwiają efektywną integrację różnych rodzajów energii. Zapewniają także szereg usług dla sieci, takich jak regulacja częstotliwości i napięcia, oszczędzanie energii w godzinach szczytu, zarządzanie oraz usługi "black start".

Rosnące zainteresowanie inwestorów energią ze źródeł odnawialnych obejmuje technologie magazynowania. Przewiduje się, że do 2030 r. globalna pojemność magazynów energii będzie rosła w tempie 31% rocznie.