Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Offshore wind power

Triton

Baltic Sea, outside the coast of Skåne, Sweden

Phase
Under development
Location
Baltic Sea, outside the coast of Skåne
Production
upp till 7,5 TWh

About the project

The offshore wind farm is situated outside the coast of Skåne with a distance of approximately 30 km south of Ystad, located within the Swedish economic zone.

With an annual production of 7.5 TWh Triton will reduce greenhouse gas emissions with 4.5 million ton every year and thus cover the electricity consumption of up to 1.5 million households.

More information about the project can be found in Swedish

Key facts

Project key facts

Technology
Offshore wind power
Phase
Under development
Location
Baltic Sea, outside the coast of Skåne
Number of turbines
68-129
Production
upp till 7,5 TWh
Owner
Ingka Investment 49%, OX2 51%

Varför havsbaserad vindkraft?

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion är stort och akut.

Läs mer om OX2 och havsbaserad vindkraft

Visualiseringar

Foto- och videomontage finns tillgängliga från flera utkikspunkter på Skåne.

Här finner du underlagen

Do you want to know more?

General inquiries
triton@ox2.com

Project contacts for Triton

Project manager
Lise Toll

+46 76 109 59 33