Logotype

OX2 och Ålandsbanken planerar för projekt Mega Grön Hamn på Åland

februari 3, 2023, 08:00
 Icke regulatorisk

OX2 och Ålandsbanken Fondbolag som utvecklar de havsbaserade vindkraftsprojekten Noatun Nord och Syd har inlett en förstudie för planering och etablering av en Mega Grön Hamn med placering i samexistens med Långnäs hamn. Projektet är en viktig del i arbetet för att skapa Nordens ledande gröna hubb på Åland och i detta projekt med extrafokus på shipping segmentet och ny företagsetablering på Åland.

Långnäs utgör en lämplig knutpunkt för OX2:s och Ålandsbankens havsbaserade projekt Noatun Nord och Syd, både för konstruktion, elanslutning, vätgas och e-bränsle produktion/distribution samt nya företagsetableringar. Projektgruppen består av representanter från OX2, Ålandsbanken, Mærsk Mc-Kinney Møller Center för Zero Carbon Shipping, EuroMekanik samt en rad andra konsulter.

Fullt utbyggd kommer hamnen fungera som en grön nod och möjliggör förutom konstruktionslogistik till de enskilda projekten möjligheter för nya företagsetableringar, arbetstillfällen, konkret elanslutning till Åland och mycket mer. Kapacitetsbehovet till Långnäs beräknas till 3 000 MW, vilket är elektrolysörens maximala storlek.

– Att skapa en Mega Grön Hamn ger Åland styrka på många olika sätt. Förutom att vara en viktig del för de havsbaserade vindkraftsprojekten skapas arbetstillfällen, e-bränsle tas fram för rederibranschen, Åland blir attraktivt för stora företagsetableringar samt möjliggör även många nya innovativa projekt inom syresättning av vattendrag och nyttjande av överskottsvärmen för olika industrier. Hamnen stärker Ålands möjligheter att bli den ledande gröna hubben i Norden, säger Anders Wiklund, landschef Åland på OX2.

I projektet planeras bland annat produktion av vätgas som ger drivmedel för rederibranschen, nyttjandet i lokal framtida skärgårdstrafik samt nyttjandet i industriella processer på Åland. Långnäs blir även en viktig knutpunkt för transport av vätgas genom planerade Baltic Sea Hydrogen Collector ner till kontinenten.

Dialog förs även direkt från projektbolagets sida med internationella företag om nyetablering på Åland, vilket rör både tillverkande industri, IT branschen samt möjligheter med storskaliga gröna jordbruksmöjligheter, allt beroende av storskalig grön energiproduktion.

– Syftet med våra planerade vindkraftsprojekt är både grön omställning, möjligheter till delaktighet från allmänheten via vårt fondupplägg, men kanske framför allt en ny tillväxtmotor för det åländska näringslivet. Förstudien avseende Långnäs som Mega Grön Hamn är ett viktigt steg för att förstå hur Långnäs kan fylla en central roll i det framtida åländska näringslivet, inte minst beaktat tillväxt av existerande åländska bolag samt nyetablering av företag, säger Peter Wiklöf, VD på Ålandsbanken.

Mærsk Mc-Kinney Møller Center för Zero Carbon Shipping är ett oberoende världsledande forsknings- och utvecklingscenter inom gröna drivmedel för sjöfart, med en stark koppling till världens största rederi Maersk, NYK Hapag-Lloyd liksom handelshus och teknikleverantörer. Deras nära delaktighet bidrar med viktig kunskap kring grönt e-bränsle och hamnutveckling, vilket de arbetar med på global basis.

– Vi ser mycket fram emot att vara delaktiga i denna förstudie, visionen för Åland och rollen som Långnäs kan fylla för shippingen. Den globala rederibranschen fullkomligen skriker efter grönt e-bränsle i stor skala vilket gör tajmingen perfekt för denna förstudie som behöver komma igång så snart som möjligt, säger Johan Byskov Svendsen, Program Manager på Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.

Förstudien planeras pågå under 12 månader för att förstå mer om förutsättningarna kring Långnäs Mega Grön Hamn, både praktiska och tekniska samt finansiella faktorer. Mer detaljer om förstudien kommer ges löpande, inte minst på kommande EnergiArena event under våren.

För ytterligare information:
Anders Wiklund, Country Manager Åland, tel. +358 457 57 59 211, anders.wiklund@ox2.com
Peter Wiklöf, vd Ålandsbanken, tel. +358 40 512 7505, peter.wiklof@alandsbanken.fi
Juha Känkänen, Business Area Director, Ålandsbanken Fondbolag, tel. +358 40 348 5340, juha.kankanen@alandsbanken.fi

Om OX2 AB (publ)
OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. OX2 erbjuder även förvaltning av vind- och solparker efter färdigställande. OX2s utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt i olika faser. Företaget är också aktivt inom  teknikutveckling kopplad till förnybara energislag, som vätgas och energilagring. OX2 har verksamhet på tio marknader i Europa: Sverige, Finland, Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Under 2021 omsatte OX2 cirka 5 miljarder kronor. Företaget har cirka 350 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2022. www.ox2.com

Om Ålandsbanken Fondbolag Ab
Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltar Ålandsbankens placeringsfonder och alternativa investerings­fonder. Fonderna marknads­förs i Finland och Sverige. Ålandsbanken Vindkraft specialplaceringsfond är den första ”öppna” fonden som investerar i vindkraft och som därmed kan erbjudas till allmänheten. Fondbolaget grundades år 1998 och är ett helägt dotterbolag till Ålandsbanken Abp. Förutom att bedriva fondverksamhet med vanliga placeringsfonder (UCITS) är
Fondbolaget också auktoriserat som förvaltare av alternativa investerings­fonder (AIF). www.alandsbanken.fi

Om Maersk Mc-Kinney Moller Center for Zero Carbon Shipping
Mc-Kinney Moller Center for Zero Carbon Shipping är riktigt klimatarbete. Vi är en icke vinstdrivande, oberoende forsknings- och utvecklingscenter, som strävar efter en CO2 neutral rederibransch till år 2050. Med våra globala partners leder och korrdinerar vi implementeringen av ny teknologi, bygger trovärdighet i nya koncept och nyttjar existerande strategiska möjligheter för att driva system-, legala- och teknisks skiften. Mc-Kinney Moller Center for Zero Carbon Shipping är delaktiga i ett stort antal stora strategiska projekt inom e-bränsle på 5 kontinenter.