Från start till oändlig energi

Vår kompetens täcker hela värdekedjan, från förvärv av projekträttigheter och projektutveckling till finansiering, upphandling och byggnation och vidare till teknisk och kommersiell förvaltning.


Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 genom åren realiserat över 2,4 GW vindkraft och har idag en stark projektportfölj, vilket etablerar oss som en av de ledande aktörerna inom förnybar kraftproduktion i Europa.


Från start till oändlig energi

Vår kompetens täcker hela värdekedjan, från förvärv av projekträttigheter och projektutveckling till finansiering, upphandling och byggnation och vidare till teknisk och kommersiell förvaltning.


Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 genom åren realiserat över 2,4 GW vindkraft och har idag en stark projektportfölj, vilket etablerar oss som en av de ledande aktörerna inom förnybar kraftproduktion i Europa.


Att etablera vindkraft - en
process i flera steg

Utveckling och design

 • Screening och samarbeten med projektutvecklare
 • Förvärv av projekträttigheter
 • Vindmätningar och effektberäkningar
 • Markarrenden och lokal dialog
 • Tillståndsprocesser
 • Säkerställande av kraftnätsanslutningar
 • Design och teknisk utformning

Finansiering

 • Säkring av kapital
 • Offtake lösningar
 • Transaktioner
 • Kontinuerlig marknadsanpassning

Byggnation

 • Upphandling av entreprenörer och leverantörer
 • Byggnation av vindparken
 • Hantering av intressenter och rapportering
 • Tester av turbiner och produktionssystem

Förvaltning

 • Produktionsoptimering
 • Besiktningar och produktionsanalyser
 • Driftövervakning
 • Avtalsförvaltning
 • HSE-samordning
 • Ekonomi och SPV-administration

Utveckling och design

 • Screening och samarbeten med projektutvecklare
 • Förvärv av projekträttigheter
 • Vindmätningar och effektberäkningar
 • Markarrenden och lokal dialog
 • Tillståndsprocesser
 • Säkerställande av kraftnätsanslutningar
 • Design och teknisk utformning

Finansiering

 • Säkring av kapital
 • Offtake lösningar
 • Transaktioner
 • Kontinuerlig marknadsanpassning

Byggnation

 • Upphandling av entreprenörer och leverantörer
 • Byggnation av vindparken
 • Hantering av intressenter och rapportering
 • Tester av turbiner och produktionssystem

Förvaltning

 • Produktionsoptimering
 • Besiktningar och produktionsanalyser
 • Driftövervakning
 • Avtalsförvaltning
 • HSE-samordning
 • Ekonomi och SPV-administration

OX2 har över 15 års erfarenhet av vindkraftsutveckling.

Case Utveckling

Utveckling och design

Utveckling och design

OX2 har över 15 års erfarenhet av vindkraftsutveckling.

Case Utveckling

Finansiering

Under 2019 säkrade OX2 finansieringen av över 490 MW vindkraft i Norden.

Case Finansiering

Finansiering

Under 2019 säkrade OX2 finansieringen av över 490 MW vindkraft i Norden.

Case Finansiering

Montering av torndelar vid Valhalla vindpark (366 MW).

Case Byggnation

Byggnation

Byggnation

Montering av torndelar vid Valhalla vindpark (366 MW).

Case Byggnation

Förvaltning

Teknisk inspektion Glötesvålen vindpark (90 MW), Härjedalen.

Case Förvaltning

Förvaltning

Teknisk inspektion Glötesvålen vindpark (90 MW), Härjedalen.

Case Förvaltning

Vill du veta mer om oss?

Vill du veta mer om oss?