Ånglarna

Den planerade vindparken Ånglarna ligger ca 40 km nordost om Falun i Falu kommun. Området utgörs av en höjdplatå på 300 – 420 m mellan Svärdsjö – Lumsheden – Jädraås.


Anläggningen kommer att bestå av maximalt 20 verk med en totalhöjd om 220 m (från mark till rotorns högsta punkt) på en samfällighet som ägs av Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog. Vintjärn är närmaste samhälle på ca 7 km avstånd från projektområdet. Mindre samlingar av fritidshus finns i Lilla Björnmossen och Ryssjön på 2-5 km avstånd. Närmaste större samhälle är Svärdsjö på drygt 10 km avstånd.


Länsstyrelsen Dalarnas Miljöprövningsdelegation (MPD) har meddelat tillstånd och villkor för verksamheten. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen (MMD), som avslog överklagandena men ändrade villkor för tillståndet. Domen från MMD överklagades till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, som har beviljat prövningstillstånd och för närvarande handlägger målet.


Arbete pågår med att förbereda projektet för byggnation. Placeringar av vindkraftverk och vägar utreds, och analyser tas fram av exempelvis vinddata från en mätmast i projektområdet. Parallellt arbetar vi tillsammans med Vattenfall för att kunna ansluta vindparken till elnätet.


Under utveckling

Projektledare

Jenny Sirland

+46 722 27 05 71 jenny.sirland@ox2.com

Ånglarna

Den planerade vindparken Ånglarna ligger ca 40 km nordost om Falun i Falu kommun. Området utgörs av en höjdplatå på 300 – 420 m mellan Svärdsjö – Lumsheden – Jädraås.


Anläggningen kommer att bestå av maximalt 20 verk med en totalhöjd om 220 m (från mark till rotorns högsta punkt) på en samfällighet som ägs av Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog. Vintjärn är närmaste samhälle på ca 7 km avstånd från projektområdet. Mindre samlingar av fritidshus finns i Lilla Björnmossen och Ryssjön på 2-5 km avstånd. Närmaste större samhälle är Svärdsjö på drygt 10 km avstånd.


Länsstyrelsen Dalarnas Miljöprövningsdelegation (MPD) har meddelat tillstånd och villkor för verksamheten. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen (MMD), som avslog överklagandena men ändrade villkor för tillståndet. Domen från MMD överklagades till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, som har beviljat prövningstillstånd och för närvarande handlägger målet.


Arbete pågår med att förbereda projektet för byggnation. Placeringar av vindkraftverk och vägar utreds, och analyser tas fram av exempelvis vinddata från en mätmast i projektområdet. Parallellt arbetar vi tillsammans med Vattenfall för att kunna ansluta vindparken till elnätet.


Projektledare

Jenny Sirland

+46 722 27 05 71 jenny.sirland@ox2.com

Projektinformation

Karta med projektområde.

Kommun: Falun
Antal vindkraftverk: Max 20
Totalhöjd: 220 m
Förväntad årsproduktion: 360 GWh