Ånglarna

Den planerade vindparken Ånglarna ligger ca 40 km nordost om Falun i Falu kommun. Området utgörs av en höjdplatå på 300 – 420 m mellan Svärdsjö – Lumsheden – Jädraås.


Anläggningen kommer att bestå av maximalt 20 verk med en totalhöjd om 220 m (från mark till rotorns högsta punkt) på en samfällighet som ägs av Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog. Vintjärn är närmaste samhälle på ca 7 km avstånd från projektområdet. Mindre samlingar av fritidshus finns i Lilla Björnmossen och Ryssjön på 2-5 km avstånd. Närmaste större samhälle är Svärdsjö på drygt 10 km avstånd.


Länsstyrelsen Dalarnas Miljöprövningsdelegation (MPD) har meddelat tillstånd och villkor för verksamheten. Beslutet är överklagat till Mark- och miljödomstolen.


Arbete pågår med att förbereda projektet för byggnation. Exempelvis sätts en mätmast upp i projektområdet inför kommande finansiering. Parallellt arbetar vi tillsammans med Vattenfall för att kunna ansluta vindparken till elnätet.


Under utveckling

Projektledare

Jenny Sirland

+46 722 27 05 71 jenny.sirland@ox2.com

Ånglarna

Den planerade vindparken Ånglarna ligger ca 40 km nordost om Falun i Falu kommun. Området utgörs av en höjdplatå på 300 – 420 m mellan Svärdsjö – Lumsheden – Jädraås.


Anläggningen kommer att bestå av maximalt 20 verk med en totalhöjd om 220 m (från mark till rotorns högsta punkt) på en samfällighet som ägs av Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog. Vintjärn är närmaste samhälle på ca 7 km avstånd från projektområdet. Mindre samlingar av fritidshus finns i Lilla Björnmossen och Ryssjön på 2-5 km avstånd. Närmaste större samhälle är Svärdsjö på drygt 10 km avstånd.


Länsstyrelsen Dalarnas Miljöprövningsdelegation (MPD) har meddelat tillstånd och villkor för verksamheten. Beslutet är överklagat till Mark- och miljödomstolen.


Arbete pågår med att förbereda projektet för byggnation. Exempelvis sätts en mätmast upp i projektområdet inför kommande finansiering. Parallellt arbetar vi tillsammans med Vattenfall för att kunna ansluta vindparken till elnätet.


Projektledare

Jenny Sirland

+46 722 27 05 71 jenny.sirland@ox2.com

Projektinformation

Karta med projektområde.

Kommun: Falun
Antal vindkraftverk: Max 20
Totalhöjd: 220 m
Förväntad årsproduktion: 360 GWh