Brännliden

Projekt Brännliden ligger ca 1,5 mil nordväst om Jörn i Skellefteå Kommun och omfattar 10 vindkraftverk med en totalhöjd på 220 meter.


Byggnationen påbörjades under 2018 med väg- och kranplatser, kabelarbeten samt förberedande fundamentsarbeten. Elnätsanslutningen kommer göras tillsammans med närliggande vindkraftprojekt Aldermyrberget.


Avlastning av torndelar i Brännlidens vindpark.

Brännliden

Avlastning av torndelar i Brännlidens vindpark.

Projekt Brännliden ligger ca 1,5 mil nordväst om Jörn i Skellefteå Kommun och omfattar 10 vindkraftverk med en totalhöjd på 220 meter.


Byggnationen påbörjades under 2018 med väg- och kranplatser, kabelarbeten samt förberedande fundamentsarbeten. Elnätsanslutningen kommer göras tillsammans med närliggande vindkraftprojekt Aldermyrberget.


Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Skellefteå
Antal vindkraftverk: 10
Totalhöjd: 220 m
Förväntad årsproduktion: 158 GWh
Driftstart: 2020

Byggprojektledare

Per Johansson

+46 701805412 per.johansson@ox2.com

Vad sker härnäst?

Arbetet fortskrider enligt plan med fundamentsgjutning till sommaren och montering av vindkraftverken till hösten. Parken beräknas tas i drift i början av 2020.

Bildgalleri