Brännliden

Brännliden vindpark ligger utanför byn Storträsk ca 1 mil nordväst om Jörn i Skellefteå Kommun och omfattar tio vindkraftverk med en totalhöjd på 220 meter. Parken beräknas producera i genomsnitt ca 160 GWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av el för ca 32 000 hushåll och en besparing av koldioxidutsläpp med 96 000 ton per år när den tränger undan kol- och gaskraft i våra grannländer eller möjliggör elektrifiering av transportsektorn och industrin.

I drift

Brännliden vindpark ägs av Marguerite och driftas av OX2.

Brännliden

Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Skellefteå
Antal vindkraftverk: 10
Totalhöjd: 220 m (8 st), 203 m (2 st)
Turbinmodell: Vestas V136 4.2 MW
Förväntad årsproduktion: 160 GWh
Driftstart: 2020
Ägare: Marguerite

Förvaltningsansvarig

Mathias Johansson

+46738210367 mathias.johansson@ox2.com

Vid störning eller incidenter

kontakta driftcentralen

+46 8 559 310 07 monitoring@ox2.com

Brännliden vindpark ägs av Marguerite och driftas av OX2.

Brännliden är en högt belägen skogsås omgiven av myrmark och skog. Det går utmärkt att vandra, plocka bär, svamp och jaga i området, men det är viktigt att respektera varningsskyltar. Försiktighet bör tas vid vissa väderförhållanden. När temperaturen ligger runt nollstecket finns en risk för snöras och iskast från vindkraftverken. Vid dessa tillfällen bör man hålla ett säkerhetsavstånd på minst 400 m till varje vindkraftverk. Man bör inte heller vistas i vindkraftverkens närhet vid åska.

Brännliden vindpark ägs av Marguerite och driftas av OX2.

Brännliden är en högt belägen skogsås omgiven av myrmark och skog. Det går utmärkt att vandra, plocka bär, svamp och jaga i området, men det är viktigt att respektera varningsskyltar. Försiktighet bör tas vid vissa väderförhållanden. När temperaturen ligger runt nollstecket finns en risk för snöras och iskast från vindkraftverken. Vid dessa tillfällen bör man hålla ett säkerhetsavstånd på minst 400 m till varje vindkraftverk. Man bör inte heller vistas i vindkraftverkens närhet vid åska.