Fallåsberget

Fallåsbergets vindpark ligger ca 3 km väster om Lingbo i Ockelbo kommun, Gävleborgs län. Områdets högsta punkt ligger knappt 300 m ö h och markområdet ägs av privata fastighetsägare. Närmaste bebyggelse utgörs av enstaka hus vid Östra Fallåsen strax sydost om vindparkområdet samt hus vid Västra Fallåsen och Idafors sydväst respektive nordväst om anläggningen. Närmaste större samhälle är Lingbo ca 3 km öster om vindparken. OX2 ansvarar för drift och förvaltning av vindparken. En knapp kilometer från Fallåsberget ligger vindkraftparken Tönsen som granne, även den förvaltad av OX2.

I drift

Fallåsberget

Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar

Kommun: Ockelbo
Antal vindkraftverk: 10
Totalhöjd: 150 m
Förväntad årsproduktion: 75 GWh
Driftstart: 2013
Ägare: Solivind El Ek För, SGS Studentbostäder, Slitevind, Norrvatten, Växjöbostäder, Upplands Väsby kommun, Sigtuna kommun
Turbinleverantör: Siemens

Förvaltningsansvarig

Adam Bills

+46 73 098 27 23 adam.bills@ox2.com

Vår vindparksgranne Åmot-Lingbo/Tönsen

Vill du veta vad som händer i vår grannvindpark Åmot-Lingbo/Tönsen? Klicka här: https://www.ox2.com/sv/projects/amot-lingbo-tonsen/

Tillgänglighet och säkerhet

Det går utmärkt att vandra, plocka bär, svamp och jaga i området, men respektera varningsskyltarna i området. Försiktighet bör tas vid vissa väderförhållanden. Det är förenat med livsfara att vistas nära vindkraftverken vid åska. När temperaturen ligger runt nollstrecket finns en risk för snöras och iskast från vindkraftverken. Vid dessa tillfällen bör man hålla ett säkerhetsavstånd på minst 300 m till varje vindkraftverk.

Bygdepeng

En bygdepeng betalas ut årligen till Lingbo vindkraftsfond som representerar olika geografiska områden. Medlen ska fördelas för att främja projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen av de olika byarna med närområden.

Tillgänglighet och säkerhet

Det går utmärkt att vandra, plocka bär, svamp och jaga i området, men respektera varningsskyltarna i området. Försiktighet bör tas vid vissa väderförhållanden. Det är förenat med livsfara att vistas nära vindkraftverken vid åska. När temperaturen ligger runt nollstrecket finns en risk för snöras och iskast från vindkraftverken. Vid dessa tillfällen bör man hålla ett säkerhetsavstånd på minst 300 m till varje vindkraftverk.

Bygdepeng

En bygdepeng betalas ut årligen till Lingbo vindkraftsfond som representerar olika geografiska områden. Medlen ska fördelas för att främja projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen av de olika byarna med närområden.