Fallåsberget

Fallåsbergets vindpark ligger ca 3 km väster om Lingbo i Ockelbo kommun, Gävleborgs län. Områdets högsta punkt ligger knappt 300 m ö h och markområdet ägs av privata fastighetsägare. Närmaste bebyggelse utgörs av enstaka hus vid Östra Fallåsen strax sydost om vindkraftområdet samt hus vid Västra Fallåsen och Idafors sydväst respektive nordväst om anläggningen. Närmaste större samhälle är Lingbo ca 3 km öster om vindparken.


Fallåsberget

Fallåsbergets vindpark ligger ca 3 km väster om Lingbo i Ockelbo kommun, Gävleborgs län. Områdets högsta punkt ligger knappt 300 m ö h och markområdet ägs av privata fastighetsägare. Närmaste bebyggelse utgörs av enstaka hus vid Östra Fallåsen strax sydost om vindkraftområdet samt hus vid Västra Fallåsen och Idafors sydväst respektive nordväst om anläggningen. Närmaste större samhälle är Lingbo ca 3 km öster om vindparken.


Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar

Kommun: Ockelbo
Antal vindkraftverk: 10
Totalhöjd: 150 m
Förväntad årsproduktion: 75 GWh
Driftstart: 2013
Ägare: Solivind El Ekonomisk Förening, SGS Studentbostäder, Norrtälje kommun, Norrvatten, Hyresbostäder i Växjö, Upplands Väsby kommun, Sigtuna kommun
Turbinleverantör: Siemens

Förvaltningsansvarig

Caroline Ekman

+46 702 22 70 64 caroline.ekman@ox2.com