Korsberga PV

OX2 AB utvecklar en storskalig, markbaserad solenergianläggning i Korsberga, Hjo och Skövde kommuner. Fullt utbyggd kommer anläggningen varje år kunna producera cirka 127 GWh el från den förnybara solenergin, vilket motsvarar hushållselsförbrukningen hos i storleksordningen 25 000 hushåll. Den färdiga anläggningen kommer ge ett stort och viktigt bidrag till den nödvändiga energiomställningen som vi står inför.


Under utveckling

Projektledare

Tobias Karmstig

+46 73 823 48 64 tobias.karmstig@ox2.com

Projektledare

Sven Levin

+46 70 341 74 75 sven.levin@ox2.com

Korsberga PV

OX2 AB utvecklar en storskalig, markbaserad solenergianläggning i Korsberga, Hjo och Skövde kommuner. Fullt utbyggd kommer anläggningen varje år kunna producera cirka 127 GWh el från den förnybara solenergin, vilket motsvarar hushållselsförbrukningen hos i storleksordningen 25 000 hushåll. Den färdiga anläggningen kommer ge ett stort och viktigt bidrag till den nödvändiga energiomställningen som vi står inför.


Projektledare

Tobias Karmstig

+46 73 823 48 64 tobias.karmstig@ox2.com

Kommuner: Hjo och Skövde
Kapacitet: 127 MW
Förväntad årsproduktion: 127 GWh
Driftstart: 2025

Vad händer nu i projektet?

För närvarande pågår förberedande undersökningar och utredningar av förhållandena inom projektområdet. Under våren och sommaren 2022 kommer bland annat att genomföras markundersökningar samt inventeringar av värdefull natur och fåglar i området. Därutöver har tillståndsprocessen för projektet initierats genom samråd – se vidare info nedan. WSP bistår OX2 i samrådsprocessen.

Vad händer nu i projektet?

För närvarande pågår förberedande undersökningar och utredningar av förhållandena inom projektområdet. Under våren och sommaren 2022 kommer bland annat att genomföras markundersökningar samt inventeringar av värdefull natur och fåglar i området. Därutöver har tillståndsprocessen för projektet initierats genom samråd – se vidare info nedan. WSP bistår OX2 i samrådsprocessen.

Inbjudan till samråd

OX2 AB inbjuder till avgränsningssamråd avseende den planerade solenergianläggningen, enligt bestämmelserna i 6 kap 30 § miljöbalken. Samrådet vänder sig till de statliga myndigheter, kommuner, organisationer, de enskilda berörda samt den allmänhet som kan antas bli berörd av den planerade verksamheten. Ett samrådsunderlag med information om projektet finns att läsa och ladda hem här på hemsidan

Vidare kommer hållas ett samrådsmöte i Korsberga bygdegård den 2 juni 2022. Det kommer finnas representanter från bolaget på plats för att berätta om projektet och det kommer ges möjlighet att ställa frågor, lämna synpunkter etc.

Samrådsmötet kommer delas upp i tre olika pass:

• Första passet: 15.00-16.30
• Andra passet: 17.00-18.30
• Tredje passet: 19.00-20.30

Vi tar tacksamt emot er anmälan till samrådsmötet senast den 30 maj 2022. Anmälan sker till mailadressen korsberga@ox2.com alternativt till WSP via e-post ida.davidsson@wsp.com eller på telefon 010-7227460 . Ange följande information i din anmälan:

• För- och efternamn på den/de du avser anmäla.
• Fastigheten du/ni bor på.
• Vilket pass du/ni önskar delta vid.

Viktigt att man med hänsyn till andra och för att undvika trängsel respekterar de olika passens tider. Beroende på hur anmälningsläget ser ut kan justeringar av passens längd och/eller antal komma att ske.

Vi önskar ha era eventuella synpunkter oss till handa senast den 16 juni. Synpunkter skickas skriftligen via mail: korsberga@ox2.com, alternativt till WSP Sverige AB, att: Ida Davidsson, Arabygatan 9, 352 46 Växjö, eller via e-post till ida.davidsson@wsp.com.

Inbjudan till samråd

OX2 AB inbjuder till avgränsningssamråd avseende den planerade solenergianläggningen, enligt bestämmelserna i 6 kap 30 § miljöbalken. Samrådet vänder sig till de statliga myndigheter, kommuner, organisationer, de enskilda berörda samt den allmänhet som kan antas bli berörd av den planerade verksamheten. Ett samrådsunderlag med information om projektet finns att läsa och ladda hem här på hemsidan

Vidare kommer hållas ett samrådsmöte i Korsberga bygdegård den 2 juni 2022. Det kommer finnas representanter från bolaget på plats för att berätta om projektet och det kommer ges möjlighet att ställa frågor, lämna synpunkter etc.

Samrådsmötet kommer delas upp i tre olika pass:

• Första passet: 15.00-16.30
• Andra passet: 17.00-18.30
• Tredje passet: 19.00-20.30

Vi tar tacksamt emot er anmälan till samrådsmötet senast den 30 maj 2022. Anmälan sker till mailadressen korsberga@ox2.com alternativt till WSP via e-post ida.davidsson@wsp.com eller på telefon 010-7227460 . Ange följande information i din anmälan:

• För- och efternamn på den/de du avser anmäla.
• Fastigheten du/ni bor på.
• Vilket pass du/ni önskar delta vid.

Viktigt att man med hänsyn till andra och för att undvika trängsel respekterar de olika passens tider. Beroende på hur anmälningsläget ser ut kan justeringar av passens längd och/eller antal komma att ske.

Vi önskar ha era eventuella synpunkter oss till handa senast den 16 juni. Synpunkter skickas skriftligen via mail: korsberga@ox2.com, alternativt till WSP Sverige AB, att: Ida Davidsson, Arabygatan 9, 352 46 Växjö, eller via e-post till ida.davidsson@wsp.com.