Lehtirova

Lehtirova vindpark ligger på gränsen mellan Gällivare och Pajala kommuner i Norrbottens län. Anläggningen är fördelad på tre delområden och ligger i området mellan byarna Ullatti och Kompelusvaara. Avstånden till dessa byar är ungefär 7 respektive 4 km. Marken i området ägs i huvudsak av privata fastighetsägare.


Anläggningen omfattar maximalt 41 vindkraftverk med en totalhöjd, d v s från mark till rotorns högsta punkt, på max 184 m. Elproduktionen från anläggningen är beräknad till ca 490 GWh per år.


Byggnation inleddes i oktober 2016 med avverkning av skog, justering av befintliga vägar samt anläggning av kompletterande nya vägar till projektplatsen. Juni 2017 gjöts fundament och i juni 2018 levererades turbiner, och montering av vindkraftverken påbörjades. Vindparken stod klar i december 2018.


I drift

Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Gällivare och Pajala
Antal vindkraftverk: 41
Totalhöjd: 184 m
Förväntad årsproduktion: 490 GWh
Driftstart: 2018
Ägare: Aquila Capital
Turbinleverantör: Vestas

Förvaltningsansvarig

Jenny Abrahamsson

+46 722 46 68 42 jenny.abrahamsson@ox2.com

Vid driftstörningar eller incidenter
kontakta driftscentralen
+46 8 599 310 07
monitoring@ox2.com