Lehtirova

Lehtirova vindpark ligger på gränsen mellan Gällivare och Pajala kommuner i Norrbottens län. Anläggningen är fördelad på tre delområden och ligger i området mellan byarna Ullatti och Kompelusvaara. Avstånden till dessa byar är ungefär 7 respektive 4 km. Marken i området ägs i huvudsak av privata fastighetsägare.

 

Anläggningen omfattar maximalt 41 vindkraftverk med en totalhöjd, d v s från mark till rotorns högsta punkt, på max 184 m. Elproduktionen från anläggningen är beräknad till ca 490 GWh per år.

 

Byggnation inleddes i oktober 2016 med avverkning av skog, justering av befintliga vägar samt anläggning av kompletterande nya vägar till projektplatsen. Juni 2017 gjöts fundament och i juni 2018 levererades turbiner, och montering av vindkraftverken påbörjades. Vindparken stod klar i december 2018.

I drift

Lehtirova

Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Gällivare och Pajala
Antal vindkraftverk: 41
Totalhöjd: 184 m
Förväntad årsproduktion: 490 GWh
Driftstart: 2018
Ägare: Aquila Capital
Turbinleverantör: Vestas

Förvaltningsansvarig

Jenny Abrahamsson

+46 722 46 68 42 jenny.abrahamsson@ox2.com

Vid driftstörningar eller incidenter
kontakta driftscentralen
+46 8 599 310 07
monitoring@ox2.com

Det går utmärkt att vandra, plocka bär, svamp och jaga i området, men respektera varningsskyltarna i vindparken. Försiktighet bör iakttas vid vissa väderförhållanden. Det är farligt att vistas nära vindkraftverk vid åska och när det finns risk för iskast och snöras från vindkraftverken. Var därför uppmärksam på de lokala väderförhållandena. Isbildning på vindkraftverk förekommer vid temperaturer strax över 0 °C och kallare, särskilt i kombination med nederbörd eller om verket ligger helt eller delvis i dimma eller moln. Vid dessa tillfällen bör man hålla ett säkerhetsavstånd på minst 300 m till varje vindkraftverk.

Det går utmärkt att vandra, plocka bär, svamp och jaga i området, men respektera varningsskyltarna i vindparken. Försiktighet bör iakttas vid vissa väderförhållanden. Det är farligt att vistas nära vindkraftverk vid åska och när det finns risk för iskast och snöras från vindkraftverken. Var därför uppmärksam på de lokala väderförhållandena. Isbildning på vindkraftverk förekommer vid temperaturer strax över 0 °C och kallare, särskilt i kombination med nederbörd eller om verket ligger helt eller delvis i dimma eller moln. Vid dessa tillfällen bör man hålla ett säkerhetsavstånd på minst 300 m till varje vindkraftverk.