Ljungbyholm

Vindparken Ljungbyholm ligger cirka 17 km väster om Kalmar i Kalmar kommun. Anläggningen består av 12 vindkraftverk med en totalhöjd om 200 meter (från mark till rotorns högsta punkt). Parken togs i drift under sommaren 2021 och producera i genomsnitt 150 GWh per år. Årsproduktionen motsvarar hushållsel för drygt 30 000 svenska hushåll. Denna produktion motsvarar en årlig besparing om upp till 90 000 ton CO2 per år när den tränger undan kol- och gaskraft i våra grannländer och/eller möjliggör elektrifiering av transportsektor och industrin.

I drift

Ljungbyholm

Projektinformation

Karta med projektområde

Kommun: Kalmar
Antal vindkraftverk: 12
Totalhöjd: 200 m
Förväntad årsproduktion: 150
Driftstart: 2021
Ägare: Octopus
Leverantör av vindturbiner: Nordax

Kontakt

Förvaltningsansvarig:
Maria Klemm
+46 73-822 18 86

maria.klemm@ox2.com

Vid driftstörningar eller incidenter

Kontakta driftscentralen:
+46 8 599 310 07

monitoring@ox2.com

Kontakt

Förvaltningsansvarig:
Maria Klemm
+46 73-822 18 86

maria.klemm@ox2.com

Vid driftstörningar eller incidenter

Kontakta driftscentralen:
+46 8 599 310 07

monitoring@ox2.com

Tillgänglighet och säkerhet

Det går utmärkt att vandra, plocka bär, svamp och jaga i området, men respektera varningsskyltarna i området. Försiktighet bör tas vid vissa väderförhållanden. Det är förenat med livsfara att vistas nära vindkraftverken vid åska.

När temperaturen ligger runt nollstrecket finns en risk för snöras och iskast från vindkraftverken. Vid dessa tillfällen bör man hålla ett säkerhetsavstånd på minst 300 m till varje vindkraftverk.

Gallery