Ljungbyholm

Vindparken Ljungbyholm ligger cirka 17 km väster om Kalmar i Kalmar kommun. Anläggningen kommer att bestå av 12 vindkraftverk med en totalhöjd om 200 meter (från mark till rotorns högsta punkt). Parken beräknas tas i drift under sommaren 2021 och producera i genomsnitt 150 GWh per år. Årsproduktionen motsvarar hushållsel för drygt 30 000 svenska hushåll. Denna produktion motsvarar en årlig besparing om upp till 90 000 ton CO2 per år när den tränger undan kol- och gaskraft i våra grannländer och/eller möjliggör elektrifiering av transportsektor och industrin. Byggnation av parken startade under våren 2020.


Under byggnation

Projektinformation

Karta med projektområde

Kommun: Kalmar
Antal vindkraftverk: 12
Totalhöjd: 200 m
Förväntad årsproduktion: 150
Driftstart: 2021

Klagomålshantering

Klagomål gällande social och organisatorisk arbetsmiljö.

Läs mer om klagomålshantering

Klagomålshantering

Klagomål gällande social och organisatorisk arbetsmiljö.

Läs mer om klagomålshantering

Byggprojektledare

Robert Brockne

+46 722 15 51 54 robert.brockne@ox2.com

Vad händer härnäst?

Arbeten med skogsavverkning och anläggning av det interna vägnätet är påbörjat. Längs med vägarna inom projektområdet kommer det även att grävas ned elkablar som förbinder vindparken. I schakten förläggs elkablarna, men även den fiberkabel som används för att både elleverantören och driftövervakningen ska ha kontakt med vindkraftverken. Vid varje turbinposition kommer det att anläggas ett fundament och olika typer av ytor. Det byggs exempelvis ytor för huvudkranen och hjälpkranar, montageyta för kranbom och blad samt upplagsytor för blad och motvikter. Även arbete med anslutningsvägen har påbörjats, vindparken kommer anslutas från väg 558.

Tillgängligheten till området är begränsad under byggnationstiden 2019–2020. Byggnationstiden innebär också en ökad mängd transporter under vissa perioder.