Logotype

Länsstyrelsen i Halland ger regeringen grönt ljus för OX2:s havsbaserade vindpark Galatea-Galene

januari 30, 2023, 07:50
 Nyhet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Länsstyrelsen i Halland har meddelat att den havsbaserade vindparken Galatea-Galene kan få tillstånd att byggas enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Med regeringens tillstånd kan vindparken börja byggas redan 2026 utan statliga subventioner. Försvarsmakten har också gett klartecken för en del av vindparken. Beslutet ligger nu hos regeringen.

I sitt beslut skriver Länsstyrelsen att regeringen kan ge vindparken klartecken att byggas. Beslutet bygger på ansökan enligt lagen om Svensk Ekonomisk Zon. Även Försvarsmakten har meddelat att de inte har några invändningar för den norra delen av parken, fortsatt dialog pågår kring den södra delen.

Den planerade vindparken har en kapacitet om totalt upp till 1,7 GW. Elproduktionen på årsbasis kan ge upp till 6-7 TWh, vilket nästan motsvarar den behovsökning industrin i Västsverige räknar med till 2030. Utöver produktionen av el samarbetar OX2 med lokala aktörer för att förbättra ekologi och natur kring projekt­et.

- Det här är ett viktigt steg för att möjliggöra mer förnybar elproduktion och på så sätt bidra till sänkta elpriser, klimatomställningen och att säkerställa fortsatt industriell konkurrens­kraft i regionen. Vi ser framemot att arbeta vidare med det lokala näringslivet för att skapa fler arbetstillfällen och bland annat möjliggöra storskalig odling av tång, säger Emelie Zakrisson, ansvarig för projekt­utveckling av havsbaserad vindkraft i Sverige på OX2.

- Det är fantastiskt goda nyheter att Länsstyrelsen nu har godkänt projekt­et. Vi ser fram emot att förverkliga vindparken tillsammans med OX2. Med en skyndsam tillståndsprocess kan vi vara i produktion innan 2030, säger Frederik de Jong, chef för förnybar energi på Ingka Investments.
 
Vindparken Galatea-Galene är uppdelad i två delområden. Galatea ligger cirka 25 kilometer utanför Falkenberg och Galene cirka 25 kilometer utanför Varberg.

Galatea-Galene är ett av tre projekt­ som OX2 utvecklar tillsammans med Ingka Investments. De övriga två är Triton utanför Skånes kust och Aurora, mellan Öland och Gotland. Beslut om de tre projekt­en fattas av regeringen och har potential att producera totalt upp till 38 TWh, vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av Sveriges nuvarande totala förbrukning av el.