Logotype

OX2 får klartecken för Rajamäenkylä vindpark i Finland

mars 6, 2023, 11:15
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Förvaltningsdomstolen i Vasa har meddelat att delöversiktsplanen och bygglovet för OX2:s planerande vindpark Rajamäenkylä i kommunerna Isojoki och Karijoki i Finland har vunnit laga kraft.

Vindparken Rajamäenkylä omfattar upp till 54 turbiner med en maxhöjd om 300 meter och kommer färdigställd att vara en Finlands största vindparker.
- Vi är mycket glada åt att förverkliga Rajamäenkyläs vindpark som initierades av områdets markägare för 10 år sedan. Den positiva inställningen från de kringboende har spelat en stor roll för att projektet ska bli verklighet. Det känns fantastiskt roligt att få arbeta med förberedelserna och vi kommer att behöva mycket lokal arbetskraft för byggarbetet”, säger Teemu Loikkanen, landschef OX2 Finland.
Den årliga fastighetsskatteintäkten från vindparken för Isojoki kommun uppskattas till 1,4 miljoner euro och 400 000 euro för Karijoki kommun. Byggnationen av vindparken påbörjas inom ett år och beräknas vara färdigställd 2026.