Logotype

OX2 avser att teckna avsiktsförklaring med Falkenbergs Kommun samt Falkenbergs Terminal

november 8, 2022, 21:59
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 avser att genom projektbolaget Galatea-Galene Vindpark AB teckna avsiktsförklaringar med Falkenbergs Kommun samt Falkenbergs Terminal i samband med den planerade havsbaserade vindparken Galatea Galene inom svensk ekonomisk zon utanför Falkenbergs och Varbergs kust.

Avtalet innebär att parterna skall utreda möjligheterna för att uppföra kontor och lagerbyggnader samt tillgång till kaj och utrustning i hamnen för den framtida driften av vindparken Galatea-Galene. Avtalet förutsätter att OX2 erhåller de sökta tillstånden för vindkraftsområdena, elnätsanslutningar med mera för Galatea-Galene.

Vindparken Galatea-Galene är uppdelad på två områden. Galatea ligger cirka 25 km utanför Falkenberg och Galene cirka 25 km utanför Varberg. Vindparken omfattar sammanlagt upp till 101 vindkraftverk, med en maximal höjd om 340 meter. Den planerade produktionen av el från vindparken uppgår till cirka 6-7 TWh per år, vilket motsvarar en årlig elförbrukning för omkring 1,2 miljoner hushåll, eller vart fjärde hushåll i Sverige, (5 000 kWh/hushåll).

– Vi tar nu nästa steg för Galatea-Galene, som slutfört kommer tillföra en stor mängd förnybar el till södra Sverige. Vi ser fram emot samarbetet med Falkenbergs hamn som erbjuder goda möjligheter att rymma kontor, lager och driftkontor för den planerade vindparken. Dessutom skapas nya arbetstillfällen i regionen, säger Emelie Zakrisson, ansvarig Offshore OX2 Sverige.

Falkenbergs Kommun och Falkenbergs Terminal kommenterar:

– Vi är glada och stolta över att OX2 vill förlägga sin anläggning till Falkenberg. Kommunen har stolta traditioner inom vindkraftsproduktion och vi är nu redo att ta nästa steg med produktion långt ute på havet, säger Per Svensson, Kommunstyrelsens ordförande i Falkenbergs kommun.

– Vi välkomnar OX2 till vår hamn. Vi är ett komplett modernt logistikcenter och OX2:s planerade verksamhet passar väl in i vår verksamhet. Det stöder också våra ambitioner för utökad verksamhet och stärkandet av att förena transportslagen sjöfart, järnväg och vägtransport och allt kring det, säger Peter Sevholt, verkställande direktör för Falkenberg Terminal.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Edvard Lind
Tel. +4672 727 11 17
press@ox2.com

Om OX2 AB (publ)
OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. OX2 erbjuder även förvaltning av vind- och solparker efter färdigställande. OX2s utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt i olika faser. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag, som vätgas och energilagring. OX2 har verksamhet på elva marknader i Europa: Sverige, Norge, Finland, Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Under 2021 omsatte OX2 cirka 5 miljarder kronor. Företaget har cirka 300 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2022. www.ox2.com