Logotype

OX2 etablerar sig på Åland och rekryterar Anders Wiklund

februari 10, 2022, 08:00
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 (publ) och Ålandsbanken Fondbolag Ab meddelade i november 2021 att en ömsesidig avsiktsförklaring tecknats avseende utveckling av det havsbaserade vindkraftsprojektet Noatun söder om Åland. OX2 har rekryterat Anders Wiklund som landschef Åland för att på plats leda det fortsatta arbetet med projektet.

Samarbetet mellan OX2 och Ålandsbanken Fondbolag sker via ett samägt bolag där OX2 är utvecklare fram tills projektet färdigställts, och Ålandsbanken Fondbolag är en långsiktig delägare via fonder. Projekt Noatun är i en tidig projektfas och beräknas färdigställt bestå av cirka 250 vindkraftverk som ger 20 TWh per år vilket motsvarar årlig elförbrukning för omkring 4 miljoner hushåll.

Noatunprojektet omfattar förutom en havsbaserad vindkraftspark inom den åländska havszonen en nätlösning för distribution av el till Åland, Sverige, Finland och Estland. En förutsättning är att nödvändiga tillstånd av Ålands landskapsregering för utveckling av den havsbaserade vindkraften erhålls och att projektet kan genomföras enligt plan.

OX2 har rekryterat Anders Wiklund för att leda arbetet med att etablera OX2 på Åland, rekrytera och bygga organisationen för ändamålet samt öppna lokalkontor. Han kommer närmast från rollen som VD för det globala högteknologiska bolaget Optinova, samt som ordförande för Nätverket för Hållbara storföretag (Bärkraft.ax).

– Vi välkomnar Anders Wiklund till OX2. Han är en uppskattad företagsledare och känd för sitt affärsdriv och stora hjärta för Åland. Han är rätt person att ta projekt Noatun till nästa fas, skapa nya affärsmöjligheter och sätta Åland på kartan som ledande i omställning till ett fossilfritt Norden, säger Hillevi Priscar, Country Manager OX2 Sverige.

OX2 har även solparker och framtida energilösningar som till exempel vätgas i sin portfölj. OX2 avser att utveckla även det här arbetet i nära samarbete med lokala företag, myndigheter, utbildningssektorn och energibolag på Åland.

– Det ska bli mycket spännande att få börja i rollen som landschef Åland. Det är en roll där jag kan kombinera mitt intresse för affärstillväxt i internationell miljö med min passion för hållbarhet i lokalsamhället. Jag ser fram emot att etablera OX2 på Åland, starta samarbete med lokala aktörer och utbildningsinstanser, samt jobba nära Ålands Landskapsregering för att förverkliga den här visionen för Åland, säger Anders Wiklund, ny Country Manager Åland för OX2.

För ytterligare information:
Edvard Lind, OX2 Kommunikation,
tel. +46 727 271 117
press@ox2.com

Om OX2 AB (publ)
OX2 utvecklar och säljer vind- och solparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 sedan 2004 intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Norge och Polen och åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA. Under perioden 2014 till 2020 realiserade OX2 mer landbaserad vindkraft i Europa än någon annan utvecklare. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Finland, Frankrike, Italien, Litauen, Norge, Polen, Rumänien och Spanien, med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 5 201 MSEK med EBIT om 416 MSEK. OX2:s aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. För mer information, besök: www.ox2.com

Ladda ner som PDF