Logotype

OX2 får ansvar för teknisk, kommersiell samt finansiell förvaltning av vindparken MB2 North utanför Piteå

juni 8, 2022, 06:16
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 TCM har fått uppdraget att sköta den tekniska, kommersiella samt finansiella förvaltningen av vindparken MB2 North utanför Piteå. Vindparken omfattar 63 turbiner om totalt 253 MW och är del av det större vindparksområdet Markbygden.

MB2 North har tecknat ett långsiktigt avtal med OX2 för att säkerställa en optimal avkastning och ett smidigt ägande. MB2 North ägs av ett antal investerare som i sin tur förvaltas av Energy Infrastructure Partners (EIP).

”Vi ser fram emot att få ansvara för att driva och förvalta MB2 North. Med sin erfarenhet och kunskap är EIP en partner som vi har en mycket bra relation med, där högsta kvalitet och förebyggande arbete alltid är i fokus”, säger Lars Bryngelsson, vd OX2 TCM.

”Investerarna i MB2 North och EIP är mycket nöjda med att ha valt svenska OX2 för den tekniska och kommersiella förvaltningen av projektet efter en lång anbudsprocess med tuff konkurrens­. OX2s starka lokala organisation tillsammans med en omfattande erfarenhet av att driva stora landbaserade vindparker i Norden var det som avgjorde. Vi ser fram emot ett mycket gott och långsiktigt samarbete, säger Arne Urlau, Chef transaktioner och förvaltning, Energy Infrastructure Partners.

Det här blir den åttonde vindparken som OX2 inte byggt själva, men där företaget fått ansvaret för den tekniska och kommersiella driften. OX2 ansvarar idag för den tekniska och kommersiella driften av vindparker i Sverige, Finland, Litauen och Polen med en installerad effekt om cirka 3,5 GW